Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rodeo Holding As
Juridisk navn:  Rodeo Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97762440
Postboks 138 Amfisenteret, Torgplassen 13 Fax:
4367 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 997982673
Aksjekapital: 44.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/6/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fasit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-76.75%
Resultat  
  
-1142.28%
Egenkapital  
  
-91.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 489.000 2.103.000 2.900.000 814.000 874.000
Resultat: -1.282.000 123.000 961.000 -231.000 -478.000
Egenkapital: 125.000 1.468.000 1.382.000 481.000 -413.000
Regnskap for  Rodeo Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 489.000 2.103.000 2.900.000 814.000 874.000
Driftskostnader -1.770.000 -1.956.000 -1.954.000 -1.040.000 -1.320.000
Driftsresultat -1.281.000 148.000 946.000 -226.000 -446.000
Finansinntekter 0 0 15.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -25.000 -1.000 -6.000 -33.000
Finans -1.000 -25.000 14.000 -5.000 -33.000
Resultat før skatt -1.282.000 123.000 961.000 -231.000 -478.000
Skattekostnad -30.000 -37.000 -59.000 0 0
Årsresultat -1.312.000 86.000 902.000 -231.000 -478.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 51.000 306.000 142.000 55.000 298.000
Sum omløpsmidler 473.000 1.678.000 1.536.000 446.000 559.000
Sum eiendeler 524.000 1.984.000 1.678.000 501.000 857.000
Sum opptjent egenkapital -1.149.000 194.000 108.000 -794.000 -563.000
Sum egenkapital 125.000 1.468.000 1.382.000 481.000 -413.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 122.000
Sum kortsiktig gjeld 398.000 515.000 296.000 20.000 1.148.000
Sum gjeld og egenkapital 523.000 1.983.000 1.678.000 500.000 857.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 467.000 2.086.000 2.900.000 382.000 587.000
Andre inntekter 22.000 18.000 0 431.000 288.000
Driftsinntekter 489.000 2.103.000 2.900.000 814.000 874.000
Varekostnad -323.000 -744.000 -1.077.000 -176.000 -595.000
Lønninger -699.000 -511.000 -11.000 0 0
Avskrivning -69.000 -60.000 -84.000 -73.000 -73.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -679.000 -641.000 -782.000 -791.000 -652.000
Driftskostnader -1.770.000 -1.956.000 -1.954.000 -1.040.000 -1.320.000
Driftsresultat -1.281.000 148.000 946.000 -226.000 -446.000
Finansinntekter 0 0 15.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -25.000 -1.000 -6.000 -33.000
Finans -1.000 -25.000 14.000 -5.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.312.000 86.000 902.000 -231.000 -478.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 170.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 51.000 120.000 142.000 55.000 129.000
Sum varige driftsmidler 51.000 120.000 142.000 55.000 129.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 186.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 51.000 306.000 142.000 55.000 298.000
Varebeholdning 193.000 172.000 119.000 69.000 24.000
Kundefordringer 15.000 90.000 16.000 57.000 13.000
Andre fordringer -1.000 25.000 15.000 2.000 106.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 265.000 1.391.000 1.386.000 319.000 415.000
Sum omløpsmidler 473.000 1.678.000 1.536.000 446.000 559.000
Sum eiendeler 524.000 1.984.000 1.678.000 501.000 857.000
Sum opptjent egenkapital -1.149.000 194.000 108.000 -794.000 -563.000
Sum egenkapital 125.000 1.468.000 1.382.000 481.000 -413.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 122.000
Leverandørgjeld 17.000 189.000 26.000 4.000 24.000
Betalbar skatt 0 37.000 59.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 24.000 238.000 1.000 16.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 55.000 51.000 210.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 398.000 515.000 296.000 20.000 1.148.000
Sum gjeld og egenkapital 523.000 1.983.000 1.678.000 500.000 857.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 75.000 1.163.000 1.240.000 426.000 -589.000
Likviditetsgrad 1 1.2 3.3 5.2 22.3 0.5
Likviditetsgrad 2 0.7 2.9 4.8 18.9 0.5
Soliditet 23.9 7 82.4 96.0 -48.2
Resultatgrad - 7 32.6 -27.8 -51.0
Rentedekningsgrad - 5.9 9 -37.5 -13.5
Gjeldsgrad 3.2 0.4 0.2 0.0 -3.1
Total kapitalrentabilitet -244.9 7.5 57.3 -44.9 -52.0
Signatur
23.07.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex