Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rogaland Fritidspark AS
Juridisk navn:  Rogaland Fritidspark AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97050979
Postboks 53 Kongsgata 20 Fax: 51 61 26 60
4339 Ålgård 4331 Ålgård
Fylke: Kommune:
Rogaland Gjesdal
Org.nr: 984033826
Aksjekapital: 203.196 NOK
Antall ansatte: 57
Etableringsdato: 8/4/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.11%
Resultat  
  
96.24%
Egenkapital  
  
26.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 118.715.000 112.944.000 103.945.000 95.969.000 97.074.000
Resultat: 4.647.000 2.368.000 3.003.000 4.586.000 10.044.000
Egenkapital: 34.116.000 26.894.000 28.056.000 24.989.000 23.534.000
Regnskap for  Rogaland Fritidspark AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 118.715.000 112.944.000 103.945.000 95.969.000 97.074.000
Driftskostnader -114.362.000 -111.134.000 -101.383.000 -91.559.000 -87.137.000
Driftsresultat 4.355.000 1.810.000 2.562.000 4.410.000 9.937.000
Finansinntekter 2.017.000 1.618.000 1.282.000 1.242.000 801.000
Finanskostnader -1.725.000 -1.062.000 -841.000 -1.067.000 -694.000
Finans 292.000 556.000 441.000 175.000 107.000
Resultat før skatt 4.647.000 2.368.000 3.003.000 4.586.000 10.044.000
Skattekostnad -532.000 22.000 64.000 -580.000 -2.132.000
Årsresultat 4.115.000 2.390.000 3.068.000 4.006.000 7.913.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 96.437.000 83.256.000 65.553.000 27.993.000 32.426.000
Sum omløpsmidler 25.535.000 21.708.000 31.985.000 59.058.000 47.868.000
Sum eiendeler 121.972.000 104.964.000 97.538.000 87.051.000 80.294.000
Sum opptjent egenkapital 30.737.000 26.691.000 27.853.000 24.786.000 23.331.000
Sum egenkapital 34.116.000 26.894.000 28.056.000 24.989.000 23.534.000
Sum langsiktig gjeld 32.943.000 17.068.000 19.131.000 10.695.000 12.261.000
Sum kortsiktig gjeld 54.914.000 61.003.000 50.351.000 51.368.000 44.499.000
Sum gjeld og egenkapital 121.973.000 104.965.000 97.538.000 87.052.000 80.294.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 112.977.000 106.398.000 95.441.000 90.051.000 92.390.000
Andre inntekter 5.738.000 6.546.000 8.504.000 5.918.000 4.684.000
Driftsinntekter 118.715.000 112.944.000 103.945.000 95.969.000 97.074.000
Varekostnad -37.673.000 -36.537.000 -31.570.000 -28.242.000 -30.448.000
Lønninger -36.827.000 -33.782.000 -31.881.000 -26.761.000 -22.381.000
Avskrivning -3.940.000 -7.266.000 -6.366.000 -6.778.000 -7.045.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.922.000 -33.549.000 -31.566.000 -29.778.000 -27.263.000
Driftskostnader -114.362.000 -111.134.000 -101.383.000 -91.559.000 -87.137.000
Driftsresultat 4.355.000 1.810.000 2.562.000 4.410.000 9.937.000
Finansinntekter 2.017.000 1.618.000 1.282.000 1.242.000 801.000
Finanskostnader -1.725.000 -1.062.000 -841.000 -1.067.000 -694.000
Finans 292.000 556.000 441.000 175.000 107.000
Konsernbidrag 0 -2.053.000 0 -2.551.000 -1.238.000
Utbytte 0 -1.500.000 0 0 -5.000.000
Årsresultat 4.115.000 2.390.000 3.068.000 4.006.000 7.913.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 842.000 275.000 33.000 0
Fast eiendom 14.729.000 16.300.000 12.960.000 1.784.000 2.531.000
Maskiner anlegg 34.347.000 15.050.000 16.733.000 25.631.000 29.265.000
Driftsløsøre 858.000 1.312.000 616.000 544.000 631.000
Sum varige driftsmidler 49.934.000 32.663.000 30.310.000 27.960.000 32.426.000
Sum finansielle anleggsmidler 46.503.000 49.752.000 34.968.000 0 0
Sum anleggsmidler 96.437.000 83.256.000 65.553.000 27.993.000 32.426.000
Varebeholdning 1.384.000 1.641.000 1.980.000 2.395.000 1.317.000
Kundefordringer 2.924.000 3.294.000 2.687.000 8.798.000 3.246.000
Andre fordringer 16.255.000 13.098.000 9.216.000 9.166.000 32.149.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 293.000 3.675.000 16.391.000 13.421.000 11.157.000
Sum omløpsmidler 25.535.000 21.708.000 31.985.000 59.058.000 47.868.000
Sum eiendeler 121.972.000 104.964.000 97.538.000 87.051.000 80.294.000
Sum opptjent egenkapital 30.737.000 26.691.000 27.853.000 24.786.000 23.331.000
Sum egenkapital 34.116.000 26.894.000 28.056.000 24.989.000 23.534.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.091.000 776.000 1.045.000 1.315.000 1.928.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 2.697.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 32.943.000 17.068.000 19.131.000 10.695.000 12.261.000
Leverandørgjeld 6.254.000 6.562.000 4.779.000 10.660.000 6.834.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 204.000
Skyldig offentlige avgifter 3.231.000 3.420.000 2.638.000 2.689.000 1.856.000
Utbytte 0 -1.500.000 0 0 -5.000.000
Annen kortsiktig gjeld 45.429.000 49.520.000 40.237.000 38.019.000 30.605.000
Sum kortsiktig gjeld 54.914.000 61.003.000 50.351.000 51.368.000 44.499.000
Sum gjeld og egenkapital 121.973.000 104.965.000 97.538.000 87.052.000 80.294.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -29.379.000 -39.295.000 -18.366.000 7.690.000 3.369.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.4 0.6 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.6 1.1 1.1
Soliditet 2 25.6 28.8 28.7 29.3
Resultatgrad 3.7 1.6 2.5 4.6 10.2
Rentedekningsgrad 2.5 1.7 3 4.1 15.5
Gjeldsgrad 2.6 2.9 2.5 2.5 2.4
Total kapitalrentabilitet 5.2 3.3 3.9 6.5 13.4
Signatur
07.08.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex