Rogaland Marine Verksted As
Juridisk navn:  Rogaland Marine Verksted As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52723956
Havnavegen 54 Havnavegen 54 Fax:
5561 Bokn 5561 Bokn
Fylke: Kommune:
Rogaland Bokn
Org.nr: 974437988
Aksjekapital: 190.000 NOK
Etableringsdato: 5/5/1995 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Siviløkonom Thormodsæter As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.47%
Resultat  
  
-98.47%
Egenkapital  
  
2.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 1.414.000 1.214.000 974.000 801.000 988.000
Resultat: 5.000 327.000 294.000 -229.000 -30.000
Egenkapital: 192.000 188.000 -57.000 -265.000 -98.000
Regnskap for  Rogaland Marine Verksted As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 1.414.000 1.214.000 974.000 801.000 988.000
Driftskostnader -1.403.000 -879.000 -674.000 -1.019.000 -1.008.000
Driftsresultat 11.000 334.000 301.000 -218.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -7.000 -7.000 -7.000 -12.000 -11.000
Finans -7.000 -7.000 -7.000 -12.000 -10.000
Resultat før skatt 5.000 327.000 294.000 -229.000 -30.000
Skattekostnad -1.000 -82.000 -86.000 62.000 4.000
Årsresultat 4.000 246.000 208.000 -167.000 -25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 75.000 1.000 83.000 168.000 107.000
Sum omløpsmidler 677.000 576.000 441.000 411.000 366.000
Sum eiendeler 752.000 577.000 524.000 579.000 473.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 -2.000 -247.000 -455.000 -288.000
Sum egenkapital 192.000 188.000 -57.000 -265.000 -98.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 559.000 388.000 581.000 845.000 570.000
Sum gjeld og egenkapital 751.000 576.000 524.000 580.000 472.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.414.000 1.214.000 974.000 801.000 988.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.414.000 1.214.000 974.000 801.000 988.000
Varekostnad -921.000 -784.000 -604.000 -457.000 -639.000
Lønninger 0 0 0 -463.000 -297.000
Avskrivning 0 0 0 0 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -589.000 -179.000 -103.000 -118.000 -214.000
Driftskostnader -1.403.000 -879.000 -674.000 -1.019.000 -1.008.000
Driftsresultat 11.000 334.000 301.000 -218.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -7.000 -7.000 -7.000 -12.000 -11.000
Finans -7.000 -7.000 -7.000 -12.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.000 246.000 208.000 -167.000 -25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 82.000 167.000 106.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum varige driftsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum finansielle anleggsmidler 74.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 75.000 1.000 83.000 168.000 107.000
Varebeholdning 596.000 489.000 405.000 373.000 353.000
Kundefordringer 56.000 53.000 17.000 15.000 3.000
Andre fordringer 1.000 5.000 4.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 29.000 14.000 24.000 10.000
Sum omløpsmidler 677.000 576.000 441.000 411.000 366.000
Sum eiendeler 752.000 577.000 524.000 579.000 473.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 -2.000 -247.000 -455.000 -288.000
Sum egenkapital 192.000 188.000 -57.000 -265.000 -98.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 41.000 106.000 22.000 145.000 7.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 14.000 72.000 86.000 50.000 71.000
Betalbar skatt 1.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 17.000 10.000 0 35.000 41.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 486.000 200.000 473.000 615.000 451.000
Sum kortsiktig gjeld 559.000 388.000 581.000 845.000 570.000
Sum gjeld og egenkapital 751.000 576.000 524.000 580.000 472.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 118.000 188.000 -140.000 -434.000 -204.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.5 0.8 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
Soliditet 25.6 32.6 -10.9 -45.7 -20.8
Resultatgrad 0.8 27.5 30.9 -27.2 -1.9
Rentedekningsgrad 1.6 47.7 43.0 -18.2 -1.6
Gjeldsgrad 2.9 2.1 -10.2 -3.2 -5.8
Total kapitalrentabilitet 1.5 5 57.4 -37.6 -3.8
Signatur
12.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex