Rogaland Røde Kors Med Flekkefjord By
Juridisk navn:  Rogaland Røde Kors Med Flekkefjord By
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51668330
Hovebakken 4 Hovebakken 4 Fax: 51668335
4306 Sandnes 4306 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 982965985
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 10/26/1922
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.54%
Resultat  
  
-113.53%
Egenkapital  
  
-0.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 19.551.000 18.180.000 18.284.000 17.656.000 17.496.000
Resultat: -128.000 946.000 571.000 1.309.000 474.000
Egenkapital: 17.572.000 17.700.000 16.771.000 16.200.000 14.891.000
Regnskap for  Rogaland Røde Kors Med Flekkefjord By
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 19.551.000 18.180.000 18.284.000 17.656.000 17.496.000
Driftskostnader -19.680.000 -17.234.000 -17.713.000 -16.347.000 -17.022.000
Driftsresultat -129.000 946.000 571.000 1.309.000 474.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -128.000 946.000 571.000 1.309.000 474.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 474.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.553.000 4.406.000 4.301.000 3.906.000 3.873.000
Sum omløpsmidler 17.520.000 15.523.000 14.736.000 14.282.000 14.090.000
Sum eiendeler 22.073.000 19.929.000 19.037.000 18.188.000 17.963.000
Sum opptjent egenkapital 17.573.000 17.701.000 16.771.000 16.200.000 14.892.000
Sum egenkapital 17.572.000 17.700.000 16.771.000 16.200.000 14.891.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.501.000 2.229.000 2.266.000 1.987.000 3.072.000
Sum gjeld og egenkapital 22.074.000 19.930.000 19.037.000 18.187.000 17.964.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.673.000 13.278.000 10.898.000 10.259.000 9.689.000
Andre inntekter 4.878.000 4.902.000 7.386.000 7.397.000 7.808.000
Driftsinntekter 19.551.000 18.180.000 18.284.000 17.656.000 17.496.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.680.000 -17.234.000 -17.713.000 -16.347.000 -17.022.000
Driftskostnader -19.680.000 -17.234.000 -17.713.000 -16.347.000 -17.022.000
Driftsresultat -129.000 946.000 571.000 1.309.000 474.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 474.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.856.000 3.709.000 3.787.000 3.546.000 3.513.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 697.000 697.000 515.000 360.000 360.000
Sum varige driftsmidler 4.553.000 4.406.000 4.301.000 3.906.000 3.873.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.553.000 4.406.000 4.301.000 3.906.000 3.873.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.158.000 3.675.000 3.118.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 2.202.000 2.035.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 14.362.000 11.848.000 11.618.000 12.079.000 12.055.000
Sum omløpsmidler 17.520.000 15.523.000 14.736.000 14.282.000 14.090.000
Sum eiendeler 22.073.000 19.929.000 19.037.000 18.188.000 17.963.000
Sum opptjent egenkapital 17.573.000 17.701.000 16.771.000 16.200.000 14.892.000
Sum egenkapital 17.572.000 17.700.000 16.771.000 16.200.000 14.891.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.927.000 1.686.000 1.847.000 1.636.000 2.824.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 15.000 23.000 80.000 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 567.000 528.000 396.000 272.000 238.000
Sum kortsiktig gjeld 4.501.000 2.229.000 2.266.000 1.987.000 3.072.000
Sum gjeld og egenkapital 22.074.000 19.930.000 19.037.000 18.187.000 17.964.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.019.000 13.294.000 12.470.000 12.295.000 11.018.000
Likviditetsgrad 1 3.9 7 6.5 7.2 4.6
Likviditetsgrad 2 3.9 7 6.6 7.2 4.6
Soliditet 79.6 88.8 88.1 89.1 82.9
Resultatgrad -0.7 5.2 3.1 7.4 2.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -0.6 4.7 3.0 7.2 2.6
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex