Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Roger Kjenås Invest AS
Juridisk navn:  Roger Kjenås Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Roger Kjenås, Grettev.42 C/O Roger Kjenås Grettevegen 42 Fax:
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 990303630
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/15/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Pk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
471.72%
Egenkapital  
  
9.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 78.000 0 0 0 0
Resultat: 7.924.000 1.386.000 723.000 23.927.000 1.941.000
Egenkapital: 39.269.000 35.794.000 38.308.000 37.586.000 13.659.000
Regnskap for  Roger Kjenås Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 78.000 0 0 0 0
Driftskostnader -154.000 -41.000 -38.000 -35.000 -33.000
Driftsresultat -76.000 -41.000 -38.000 -35.000 -33.000
Finansinntekter 8.090.000 1.603.000 968.000 24.241.000 2.267.000
Finanskostnader -89.000 -176.000 -208.000 -279.000 -293.000
Finans 8.001.000 1.427.000 760.000 23.962.000 1.974.000
Resultat før skatt 7.924.000 1.386.000 723.000 23.927.000 1.941.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.924.000 1.386.000 723.000 23.927.000 1.941.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.272.000 36.630.000 42.125.000 42.118.000 19.711.000
Sum omløpsmidler 4.196.000 3.055.000 1.240.000 1.707.000 1.386.000
Sum eiendeler 39.468.000 39.685.000 43.365.000 43.825.000 21.097.000
Sum opptjent egenkapital 38.672.000 35.197.000 37.711.000 36.989.000 13.062.000
Sum egenkapital 39.269.000 35.794.000 38.308.000 37.586.000 13.659.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.450.000 4.600.000 5.750.000 6.900.000
Sum kortsiktig gjeld 200.000 440.000 457.000 489.000 538.000
Sum gjeld og egenkapital 39.469.000 39.684.000 43.365.000 43.825.000 21.097.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 78.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 78.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -154.000 -41.000 -38.000 -35.000 -33.000
Driftskostnader -154.000 -41.000 -38.000 -35.000 -33.000
Driftsresultat -76.000 -41.000 -38.000 -35.000 -33.000
Finansinntekter 8.090.000 1.603.000 968.000 24.241.000 2.267.000
Finanskostnader -89.000 -176.000 -208.000 -279.000 -293.000
Finans 8.001.000 1.427.000 760.000 23.962.000 1.974.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.924.000 1.386.000 723.000 23.927.000 1.941.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.576.000 1.576.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.576.000 1.576.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 33.696.000 35.054.000 42.125.000 42.118.000 19.711.000
Sum anleggsmidler 35.272.000 36.630.000 42.125.000 42.118.000 19.711.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 204.000 89.000 898.000 1.198.000 86.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.993.000 2.965.000 342.000 509.000 1.300.000
Sum omløpsmidler 4.196.000 3.055.000 1.240.000 1.707.000 1.386.000
Sum eiendeler 39.468.000 39.685.000 43.365.000 43.825.000 21.097.000
Sum opptjent egenkapital 38.672.000 35.197.000 37.711.000 36.989.000 13.062.000
Sum egenkapital 39.269.000 35.794.000 38.308.000 37.586.000 13.659.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 14.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.450.000 4.600.000 5.750.000 6.900.000
Leverandørgjeld 0 5.000 1.000 1.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 200.000 436.000 457.000 488.000 524.000
Sum kortsiktig gjeld 200.000 440.000 457.000 489.000 538.000
Sum gjeld og egenkapital 39.469.000 39.684.000 43.365.000 43.825.000 21.097.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.996.000 2.615.000 783.000 1.218.000 848.000
Likviditetsgrad 1 2 6.9 2.7 3.5 2.6
Likviditetsgrad 2 2 6.9 2.7 3.5 2.6
Soliditet 99.5 90.2 88.3 85.8 64.7
Resultatgrad -97.4
Rentedekningsgrad -0.9 -0.2 -0.2 86.8 7.6
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.2 0.5
Total kapitalrentabilitet 20.3 3.9 2.1 55.2 10.6
Signatur
25.02.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex