Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rogne AS
Juridisk navn:  Rogne AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62360120
Mælumsveien 5 Mælumsveien 5 Fax: 62360496
2372 Brøttum 2372 Brøttum
Fylke: Kommune:
Hedmark Ringsaker
Org.nr: 975859533
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 10/23/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.75%
Resultat  
  
-9000%
Egenkapital  
  
-15.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 16.391.000 15.953.000 16.584.000 22.037.000 21.435.000
Resultat: -267.000 3.000 88.000 166.000 217.000
Egenkapital: 1.106.000 1.315.000 1.309.000 1.242.000 1.322.000
Regnskap for  Rogne AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 16.391.000 15.953.000 16.584.000 22.037.000 21.435.000
Driftskostnader -16.601.000 -15.867.000 -16.404.000 -21.812.000 -21.163.000
Driftsresultat -209.000 85.000 179.000 224.000 273.000
Finansinntekter 37.000 18.000 17.000 15.000 14.000
Finanskostnader -94.000 -100.000 -108.000 -73.000 -70.000
Finans -57.000 -82.000 -91.000 -58.000 -56.000
Resultat før skatt -267.000 3.000 88.000 166.000 217.000
Skattekostnad 58.000 2.000 -21.000 -46.000 -58.000
Årsresultat -209.000 5.000 68.000 120.000 159.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.598.000 1.784.000 1.718.000 650.000 641.000
Sum omløpsmidler 2.543.000 2.707.000 2.556.000 2.915.000 3.434.000
Sum eiendeler 4.141.000 4.491.000 4.274.000 3.565.000 4.075.000
Sum opptjent egenkapital 1.006.000 1.215.000 1.209.000 1.142.000 1.222.000
Sum egenkapital 1.106.000 1.315.000 1.309.000 1.242.000 1.322.000
Sum langsiktig gjeld 1.183.000 1.350.000 1.517.000 660.000 780.000
Sum kortsiktig gjeld 1.852.000 1.827.000 1.447.000 1.664.000 1.973.000
Sum gjeld og egenkapital 4.141.000 4.492.000 4.273.000 3.566.000 4.075.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.985.000 15.529.000 16.238.000 20.851.000 20.439.000
Andre inntekter 407.000 424.000 346.000 1.186.000 996.000
Driftsinntekter 16.391.000 15.953.000 16.584.000 22.037.000 21.435.000
Varekostnad -12.006.000 -11.453.000 -12.106.000 -17.559.000 -16.883.000
Lønninger -2.527.000 -2.411.000 -2.135.000 -2.342.000 -2.288.000
Avskrivning -259.000 -258.000 -207.000 -109.000 -100.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.809.000 -1.745.000 -1.956.000 -1.802.000 -1.892.000
Driftskostnader -16.601.000 -15.867.000 -16.404.000 -21.812.000 -21.163.000
Driftsresultat -209.000 85.000 179.000 224.000 273.000
Finansinntekter 37.000 18.000 17.000 15.000 14.000
Finanskostnader -94.000 -100.000 -108.000 -73.000 -70.000
Finans -57.000 -82.000 -91.000 -58.000 -56.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -200.000 -200.000
Årsresultat -209.000 5.000 68.000 120.000 159.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 69.000 10.000 8.000 29.000 26.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 639.000 784.000 751.000 361.000 425.000
Sum varige driftsmidler 1.269.000 1.514.000 1.449.000 361.000 425.000
Sum finansielle anleggsmidler 260.000 260.000 260.000 260.000 190.000
Sum anleggsmidler 1.598.000 1.784.000 1.718.000 650.000 641.000
Varebeholdning 1.359.000 1.460.000 1.393.000 1.373.000 1.772.000
Kundefordringer 192.000 96.000 156.000 51.000 82.000
Andre fordringer 780.000 895.000 830.000 1.054.000 1.261.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 212.000 256.000 176.000 438.000 319.000
Sum omløpsmidler 2.543.000 2.707.000 2.556.000 2.915.000 3.434.000
Sum eiendeler 4.141.000 4.491.000 4.274.000 3.565.000 4.075.000
Sum opptjent egenkapital 1.006.000 1.215.000 1.209.000 1.142.000 1.222.000
Sum egenkapital 1.106.000 1.315.000 1.309.000 1.242.000 1.322.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 364.000 459.000 413.000 0 19.000
Sum langsiktig gjeld 1.183.000 1.350.000 1.517.000 660.000 780.000
Leverandørgjeld 748.000 925.000 618.000 870.000 1.262.000
Betalbar skatt 0 0 0 49.000 53.000
Skyldig offentlige avgifter 244.000 226.000 209.000 251.000 133.000
Utbytte 0 0 0 -200.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 495.000 216.000 207.000 294.000 306.000
Sum kortsiktig gjeld 1.852.000 1.827.000 1.447.000 1.664.000 1.973.000
Sum gjeld og egenkapital 4.141.000 4.492.000 4.273.000 3.566.000 4.075.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 691.000 880.000 1.109.000 1.251.000 1.461.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1.8 1.8 1.7
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.8 1.0 0.9
Soliditet 26.7 29.3 30.6 34.8 32.4
Resultatgrad -1.3 0.5 1.1 1.0 1.3
Rentedekningsgrad -2.2 0.9 1.7 3.3 4.1
Gjeldsgrad 2.7 2.4 2.3 1.9 2.1
Total kapitalrentabilitet -4.2 2.3 4.6 6.7 7.0
Signatur
18.02.2008
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex