Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rollbend ANS
Juridisk navn:  Rollbend ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Industrivegen 50 Industrivegen 50 Fax:
6475 Midsund 6475 Midsund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 976618912
Aksjekapital: 3.200.000 NOK
Etableringsdato: 6/26/1996
Foretakstype: ANS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21.66%
Resultat  
  
-28.07%
Egenkapital  
  
-8.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 191.000 157.000 420.000 724.000 1.130.000
Resultat: -146.000 -114.000 146.000 41.000 25.000
Egenkapital: -1.840.000 -1.694.000 -1.580.000 -1.726.000 -1.767.000
Regnskap for  Rollbend ANS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 191.000 157.000 420.000 724.000 1.130.000
Driftskostnader -337.000 -268.000 -272.000 -683.000 -1.106.000
Driftsresultat -146.000 -111.000 149.000 41.000 24.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -3.000 -3.000 0 0
Finans 0 -3.000 -3.000 0 0
Resultat før skatt -146.000 -114.000 146.000 41.000 25.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -146.000 -114.000 146.000 41.000 25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 7.000 20.000
Sum omløpsmidler 100.000 195.000 385.000 343.000 83.000
Sum eiendeler 100.000 195.000 385.000 350.000 103.000
Sum opptjent egenkapital -5.040.000 -4.894.000 -4.780.000 -4.926.000 -4.967.000
Sum egenkapital -1.840.000 -1.694.000 -1.580.000 -1.726.000 -1.767.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.940.000 1.889.000 1.964.000 2.075.000 1.869.000
Sum gjeld og egenkapital 100.000 195.000 384.000 349.000 102.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 191.000 157.000 420.000 724.000 1.130.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 191.000 157.000 420.000 724.000 1.130.000
Varekostnad -133.000 -110.000 -124.000 -507.000 -791.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 -7.000 -13.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -204.000 -158.000 -141.000 -163.000 -302.000
Driftskostnader -337.000 -268.000 -272.000 -683.000 -1.106.000
Driftsresultat -146.000 -111.000 149.000 41.000 24.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -3.000 -3.000 0 0
Finans 0 -3.000 -3.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -146.000 -114.000 146.000 41.000 25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 7.000 20.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 7.000 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 7.000 20.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 23.000 0 304.000 165.000 0
Andre fordringer 3.000 9.000 0 5.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 74.000 186.000 81.000 174.000 65.000
Sum omløpsmidler 100.000 195.000 385.000 343.000 83.000
Sum eiendeler 100.000 195.000 385.000 350.000 103.000
Sum opptjent egenkapital -5.040.000 -4.894.000 -4.780.000 -4.926.000 -4.967.000
Sum egenkapital -1.840.000 -1.694.000 -1.580.000 -1.726.000 -1.767.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.921.000 1.889.000 1.922.000 2.075.000 1.869.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 42.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.940.000 1.889.000 1.964.000 2.075.000 1.869.000
Sum gjeld og egenkapital 100.000 195.000 384.000 349.000 102.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.840.000 -1.694.000 -1.579.000 -1.732.000 -1.786.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1
Soliditet -868.7 -411.5 -494.6 -1732.4
Resultatgrad -76.4 -70.7 35.5 5.7 2.1
Rentedekningsgrad 49.7
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.2 -1.2 -1.1
Total kapitalrentabilitet -56.9 38.8 11.7 23.5
Signatur
15.02.2018
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex