Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Romnes Oslo AS
Juridisk navn:  Romnes Oslo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22666600
Postboks 6427 Etterstad Østre Aker Vei 24B Fax: 22671637
0605 Oslo 581 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 835072282
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 12/29/1983
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.96%
Resultat  
  
-0.23%
Egenkapital  
  
-4.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 47.958.000 51.543.000 57.523.000 60.897.000 60.100.000
Resultat: -882.000 -880.000 -486.000 1.527.000 2.473.000
Egenkapital: 15.515.000 16.224.000 16.918.000 17.294.000 16.207.000
Regnskap for  Romnes Oslo AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 47.958.000 51.543.000 57.523.000 60.897.000 60.100.000
Driftskostnader -48.845.000 -52.448.000 -58.030.000 -59.499.000 -57.795.000
Driftsresultat -887.000 -906.000 -508.000 1.399.000 2.305.000
Finansinntekter 110.000 129.000 136.000 200.000 235.000
Finanskostnader -105.000 -103.000 -114.000 -72.000 -66.000
Finans 5.000 26.000 22.000 128.000 169.000
Resultat før skatt -882.000 -880.000 -486.000 1.527.000 2.473.000
Skattekostnad 173.000 187.000 109.000 -440.000 -680.000
Årsresultat -709.000 -693.000 -377.000 1.087.000 1.794.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.468.000 2.580.000 1.996.000 989.000 1.059.000
Sum omløpsmidler 20.701.000 21.626.000 25.627.000 27.942.000 24.551.000
Sum eiendeler 24.169.000 24.206.000 27.623.000 28.931.000 25.610.000
Sum opptjent egenkapital 15.415.000 16.124.000 16.818.000 17.194.000 16.107.000
Sum egenkapital 15.515.000 16.224.000 16.918.000 17.294.000 16.207.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.654.000 7.982.000 10.705.000 11.637.000 9.403.000
Sum gjeld og egenkapital 24.169.000 24.206.000 27.623.000 28.931.000 25.610.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 47.887.000 51.535.000 57.475.000 60.865.000 60.021.000
Andre inntekter 70.000 7.000 47.000 32.000 79.000
Driftsinntekter 47.958.000 51.543.000 57.523.000 60.897.000 60.100.000
Varekostnad -32.180.000 -35.507.000 -39.870.000 -41.906.000 -40.982.000
Lønninger -7.025.000 -7.619.000 -8.928.000 -8.844.000 -7.921.000
Avskrivning -338.000 -275.000 -267.000 -200.000 -173.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.302.000 -9.047.000 -8.965.000 -8.549.000 -8.719.000
Driftskostnader -48.845.000 -52.448.000 -58.030.000 -59.499.000 -57.795.000
Driftsresultat -887.000 -906.000 -508.000 1.399.000 2.305.000
Finansinntekter 110.000 129.000 136.000 200.000 235.000
Finanskostnader -105.000 -103.000 -114.000 -72.000 -66.000
Finans 5.000 26.000 22.000 128.000 169.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -709.000 -693.000 -377.000 1.087.000 1.794.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 654.000 481.000 295.000 186.000 127.000
Fast eiendom 196.000 226.000 0 228.000 320.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.783.000 1.509.000 1.474.000 287.000 365.000
Sum varige driftsmidler 1.979.000 1.735.000 1.474.000 515.000 685.000
Sum finansielle anleggsmidler 835.000 364.000 227.000 288.000 247.000
Sum anleggsmidler 3.468.000 2.580.000 1.996.000 989.000 1.059.000
Varebeholdning 9.048.000 10.292.000 10.971.000 10.854.000 9.557.000
Kundefordringer 2.326.000 2.643.000 3.751.000 3.018.000 2.836.000
Andre fordringer 9.107.000 8.422.000 179.000 570.000 612.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 220.000 269.000 10.726.000 13.501.000 11.546.000
Sum omløpsmidler 20.701.000 21.626.000 25.627.000 27.942.000 24.551.000
Sum eiendeler 24.169.000 24.206.000 27.623.000 28.931.000 25.610.000
Sum opptjent egenkapital 15.415.000 16.124.000 16.818.000 17.194.000 16.107.000
Sum egenkapital 15.515.000 16.224.000 16.918.000 17.294.000 16.207.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.549.000 6.061.000 8.365.000 9.124.000 7.134.000
Betalbar skatt 0 0 0 499.000 647.000
Skyldig offentlige avgifter 1.106.000 748.000 1.078.000 921.000 621.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 999.000 1.174.000 1.261.000 1.094.000 1.002.000
Sum kortsiktig gjeld 8.654.000 7.982.000 10.705.000 11.637.000 9.403.000
Sum gjeld og egenkapital 24.169.000 24.206.000 27.623.000 28.931.000 25.610.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.047.000 13.644.000 14.922.000 16.305.000 15.148.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.7 2.4 2.4 2.6
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6
Soliditet 64.2 6 61.2 59.8 63.3
Resultatgrad -1.8 -1.8 -0.9 2.3 3.8
Rentedekningsgrad -8.4 -8.8 -4.5 22.2 38.5
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6
Total kapitalrentabilitet -3.2 -3.2 -1.3 5.5 9.9
Signatur
13.10.2016
STYRETS FORMANN ELLER TO STYREMEDLEMMER.
Prokurister
13.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex