Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rong Catering As
Juridisk navn:  Rong Catering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56387454
Kvalen 57 Bensinstasjonsbygget Fax:
5337 Rong 5337 Rong
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 967776238
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/22/1993
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.48%
Resultat  
  
-107.02%
Egenkapital  
  
-3.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 751.000 868.000 804.000 991.000 1.083.000
Resultat: -4.000 57.000 46.000 43.000 7.000
Egenkapital: 129.000 133.000 76.000 29.000 -13.000
Regnskap for  Rong Catering As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 751.000 868.000 804.000 991.000 1.083.000
Driftskostnader -740.000 -797.000 -757.000 -946.000 -1.075.000
Driftsresultat 11.000 69.000 46.000 45.000 8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -13.000 0 -2.000 -1.000
Finans -15.000 -13.000 0 -2.000 -1.000
Resultat før skatt -4.000 57.000 46.000 43.000 7.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 57.000 46.000 43.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 210.000 274.000 13.000 18.000 28.000
Sum omløpsmidler 178.000 138.000 121.000 83.000 86.000
Sum eiendeler 388.000 412.000 134.000 101.000 114.000
Sum opptjent egenkapital 29.000 33.000 -24.000 -71.000 -113.000
Sum egenkapital 129.000 133.000 76.000 29.000 -13.000
Sum langsiktig gjeld 209.000 240.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 50.000 40.000 59.000 72.000 128.000
Sum gjeld og egenkapital 388.000 413.000 135.000 101.000 115.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 751.000 868.000 804.000 991.000 1.083.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 751.000 868.000 804.000 991.000 1.083.000
Varekostnad -323.000 -395.000 -357.000 -411.000 -450.000
Lønninger -171.000 -162.000 -193.000 -329.000 -408.000
Avskrivning -64.000 -39.000 -4.000 -11.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -182.000 -201.000 -203.000 -195.000 -206.000
Driftskostnader -740.000 -797.000 -757.000 -946.000 -1.075.000
Driftsresultat 11.000 69.000 46.000 45.000 8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -13.000 0 -2.000 -1.000
Finans -15.000 -13.000 0 -2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 57.000 46.000 43.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 210.000 274.000 13.000 18.000 28.000
Sum varige driftsmidler 210.000 274.000 13.000 18.000 28.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 210.000 274.000 13.000 18.000 28.000
Varebeholdning 28.000 22.000 23.000 20.000 17.000
Kundefordringer 77.000 70.000 72.000 29.000 35.000
Andre fordringer 4.000 5.000 4.000 1.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 69.000 42.000 23.000 33.000 13.000
Sum omløpsmidler 178.000 138.000 121.000 83.000 86.000
Sum eiendeler 388.000 412.000 134.000 101.000 114.000
Sum opptjent egenkapital 29.000 33.000 -24.000 -71.000 -113.000
Sum egenkapital 129.000 133.000 76.000 29.000 -13.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 209.000 240.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 16.000 4.000 43.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 33.000 23.000 22.000 35.000 44.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 17.000 21.000 33.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 50.000 40.000 59.000 72.000 128.000
Sum gjeld og egenkapital 388.000 413.000 135.000 101.000 115.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 128.000 98.000 62.000 11.000 -42.000
Likviditetsgrad 1 3 3.5 2.1 1.2 0.7
Likviditetsgrad 2 3 2.9 1.7 0.9 0.6
Soliditet 33.2 32.2 56.3 28.7 -11.3
Resultatgrad 1.5 7.9 5.7 4.5 0.7
Rentedekningsgrad 0.7 5.3 22.5 8.0
Gjeldsgrad 2 2.1 0.8 2.5 -9.8
Total kapitalrentabilitet 2.8 16.7 34.1 44.6 7.0
Signatur
26.06.2020
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex