Ronglan Innkjøpslag Sa
Juridisk navn:  Ronglan Innkjøpslag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74096435
Gamle E6 670 Fax: 74095499
7623 Ronglan 7623 Ronglan
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Levanger
Org.nr: 967203076
Aksjekapital: 115.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 8/10/1993
Foretakstype: SA
Revisor: Trøndelag Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.75%
Resultat  
  
-56.57%
Egenkapital  
  
13.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.910.000 7.142.000 6.170.000 6.517.000 5.075.000
Resultat: 291.000 670.000 -99.000 -156.000 159.000
Egenkapital: 1.761.000 1.548.000 997.000 1.069.000 1.244.000
Regnskap for  Ronglan Innkjøpslag Sa
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.910.000 7.142.000 6.170.000 6.517.000 5.075.000
Driftskostnader -7.612.000 -6.486.000 -6.277.000 -6.683.000 -4.922.000
Driftsresultat 298.000 656.000 -108.000 -167.000 153.000
Finansinntekter 1.000 26.000 16.000 15.000 8.000
Finanskostnader -7.000 -12.000 -7.000 -4.000 -2.000
Finans -6.000 14.000 9.000 11.000 6.000
Resultat før skatt 291.000 670.000 -99.000 -156.000 159.000
Skattekostnad -78.000 -119.000 26.000 -19.000 -54.000
Årsresultat 213.000 551.000 -73.000 -175.000 105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 752.000 230.000 250.000 279.000 93.000
Sum omløpsmidler 2.283.000 2.228.000 1.650.000 1.865.000 1.460.000
Sum eiendeler 3.035.000 2.458.000 1.900.000 2.144.000 1.553.000
Sum opptjent egenkapital 1.646.000 1.433.000 882.000 954.000 1.129.000
Sum egenkapital 1.761.000 1.548.000 997.000 1.069.000 1.244.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.274.000 909.000 902.000 1.075.000 309.000
Sum gjeld og egenkapital 3.035.000 2.457.000 1.899.000 2.144.000 1.553.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.308.000 6.526.000 5.562.000 6.030.000 4.558.000
Andre inntekter 602.000 616.000 607.000 487.000 517.000
Driftsinntekter 7.910.000 7.142.000 6.170.000 6.517.000 5.075.000
Varekostnad -6.724.000 -5.753.000 -5.351.000 -5.456.000 -4.172.000
Lønninger -565.000 -505.000 -465.000 -465.000 -382.000
Avskrivning -25.000 -20.000 -29.000 -64.000 -64.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -298.000 -208.000 -432.000 -698.000 -304.000
Driftskostnader -7.612.000 -6.486.000 -6.277.000 -6.683.000 -4.922.000
Driftsresultat 298.000 656.000 -108.000 -167.000 153.000
Finansinntekter 1.000 26.000 16.000 15.000 8.000
Finanskostnader -7.000 -12.000 -7.000 -4.000 -2.000
Finans -6.000 14.000 9.000 11.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 213.000 551.000 -73.000 -175.000 105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 752.000 230.000 250.000 279.000 93.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 752.000 230.000 250.000 279.000 93.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 752.000 230.000 250.000 279.000 93.000
Varebeholdning 886.000 767.000 595.000 610.000 460.000
Kundefordringer 1.227.000 800.000 890.000 1.122.000 310.000
Andre fordringer 82.000 25.000 33.000 31.000 31.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 88.000 636.000 132.000 101.000 659.000
Sum omløpsmidler 2.283.000 2.228.000 1.650.000 1.865.000 1.460.000
Sum eiendeler 3.035.000 2.458.000 1.900.000 2.144.000 1.553.000
Sum opptjent egenkapital 1.646.000 1.433.000 882.000 954.000 1.129.000
Sum egenkapital 1.761.000 1.548.000 997.000 1.069.000 1.244.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.118.000 702.000 835.000 913.000 207.000
Betalbar skatt 78.000 119.000 8.000 19.000 54.000
Skyldig offentlige avgifter 17.000 30.000 5.000 113.000 13.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 61.000 59.000 54.000 30.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 1.274.000 909.000 902.000 1.075.000 309.000
Sum gjeld og egenkapital 3.035.000 2.457.000 1.899.000 2.144.000 1.553.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.009.000 1.319.000 748.000 790.000 1.151.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.5 1.8 1.7 4.7
Likviditetsgrad 2 1.1 1.6 1.2 1.2 3.3
Soliditet 5 6 52.5 49.9 80.1
Resultatgrad 3.8 9.2 -1.8 -2.6 3.0
Rentedekningsgrad 42.6 54.7 -15.4 -38.0 80.5
Gjeldsgrad 0.7 0.6 0.9 1.0 0.2
Total kapitalrentabilitet 9.9 27.8 -4.8 -7.1 10.4
Signatur
25.10.2012
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex