Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rosetmarka As
Juridisk navn:  Rosetmarka As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
6795 Blaksæter 6795 Blaksæter
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Stryn
Org.nr: 998588596
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 6/25/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
233.66%
Resultat  
  
216%
Egenkapital  
  
690.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 337.000 101.000 554.000 52.000 30.000
Resultat: 290.000 -250.000 97.000 -320.000 -282.000
Egenkapital: 248.000 -42.000 -292.000 -389.000 -69.000
Regnskap for  Rosetmarka As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 337.000 101.000 554.000 52.000 30.000
Driftskostnader -28.000 -140.000 -248.000 -160.000 -98.000
Driftsresultat 309.000 -39.000 306.000 -108.000 -68.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -19.000 -211.000 -209.000 -212.000 -214.000
Finans -19.000 -211.000 -209.000 -212.000 -214.000
Resultat før skatt 290.000 -250.000 97.000 -320.000 -282.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 290.000 -250.000 97.000 -320.000 -282.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 716.000 716.000 716.000 716.000 716.000
Sum omløpsmidler 2.845.000 2.553.000 2.464.000 2.418.000 2.542.000
Sum eiendeler 3.561.000 3.269.000 3.180.000 3.134.000 3.258.000
Sum opptjent egenkapital -352.000 -642.000 -392.000 -489.000 -169.000
Sum egenkapital 248.000 -42.000 -292.000 -389.000 -69.000
Sum langsiktig gjeld 3.046.000 3.053.000 3.178.000 3.227.000 3.312.000
Sum kortsiktig gjeld 267.000 258.000 293.000 295.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 3.561.000 3.269.000 3.179.000 3.133.000 3.258.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 337.000 101.000 549.000 47.000 25.000
Andre inntekter 0 0 5.000 5.000 5.000
Driftsinntekter 337.000 101.000 554.000 52.000 30.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -140.000 -248.000 -160.000 -98.000
Driftskostnader -28.000 -140.000 -248.000 -160.000 -98.000
Driftsresultat 309.000 -39.000 306.000 -108.000 -68.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -19.000 -211.000 -209.000 -212.000 -214.000
Finans -19.000 -211.000 -209.000 -212.000 -214.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 290.000 -250.000 97.000 -320.000 -282.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 716.000 716.000 716.000 716.000 716.000
Sum anleggsmidler 716.000 716.000 716.000 716.000 716.000
Varebeholdning 2.322.000 2.322.000 2.299.000 2.299.000 2.299.000
Kundefordringer 471.000 178.000 88.000 12.000 100.000
Andre fordringer 52.000 52.000 65.000 36.000 143.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 1.000 12.000 70.000 0
Sum omløpsmidler 2.845.000 2.553.000 2.464.000 2.418.000 2.542.000
Sum eiendeler 3.561.000 3.269.000 3.180.000 3.134.000 3.258.000
Sum opptjent egenkapital -352.000 -642.000 -392.000 -489.000 -169.000
Sum egenkapital 248.000 -42.000 -292.000 -389.000 -69.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.046.000 3.053.000 3.178.000 3.227.000 3.312.000
Leverandørgjeld 5.000 -4.000 31.000 33.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 262.000 262.000 262.000 262.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 267.000 258.000 293.000 295.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 3.561.000 3.269.000 3.179.000 3.133.000 3.258.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.578.000 2.295.000 2.171.000 2.123.000 2.527.000
Likviditetsgrad 1 1 9.9 8.4 8.2 169.5
Likviditetsgrad 2 2 0.9 0.6 0.5 16.3
Soliditet 7 -1.3 -9.2 -12.4 -2.1
Resultatgrad 91.7 -38.6 55.2 -207.7 -226.7
Rentedekningsgrad 16.3 -0.2 1.5 -0.5 -0.3
Gjeldsgrad 13.4 -78.8 -11.9 -9.1 -48.2
Total kapitalrentabilitet 8.7 -1.2 9.6 -3.4 -2.1
Signatur
12.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex