Ross-havet As
Juridisk navn:  Ross-havet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Anders Bergland Rådyrfaret 22 C/O Anders Bergland Rådyrfaret 22 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 997762010
Aksjekapital: 396.562 NOK
Etableringsdato: 12/20/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Axera Business Management As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-85.3%
Egenkapital  
  
0.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 107.000 728.000 11.998.000 739.000 732.000
Egenkapital: 14.816.000 14.698.000 13.974.000 2.060.000 1.321.000
Regnskap for  Ross-havet As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -15.000 -20.000 -13.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -15.000 -20.000 -13.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 477.000 1.323.000 12.026.000 793.000 780.000
Finanskostnader -356.000 -575.000 -14.000 -49.000 -42.000
Finans 121.000 748.000 12.012.000 744.000 738.000
Resultat før skatt 107.000 728.000 11.998.000 739.000 732.000
Skattekostnad 12.000 -4.000 -84.000 0 0
Årsresultat 118.000 724.000 11.914.000 739.000 732.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 3.505.000 3.879.000 3.084.000
Sum omløpsmidler 15.891.000 15.783.000 11.543.000 781.000 171.000
Sum eiendeler 15.891.000 15.783.000 15.048.000 4.660.000 3.255.000
Sum opptjent egenkapital 14.420.000 14.301.000 13.577.000 1.663.000 925.000
Sum egenkapital 14.816.000 14.698.000 13.974.000 2.060.000 1.321.000
Sum langsiktig gjeld 0 84.000 84.000 1.618.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.075.000 1.001.000 990.000 982.000 1.934.000
Sum gjeld og egenkapital 15.892.000 15.783.000 15.048.000 4.660.000 3.256.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -20.000 -13.000 -6.000 -6.000
Driftskostnader -15.000 -20.000 -13.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -15.000 -20.000 -13.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 477.000 1.323.000 12.026.000 793.000 780.000
Finanskostnader -356.000 -575.000 -14.000 -49.000 -42.000
Finans 121.000 748.000 12.012.000 744.000 738.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 118.000 724.000 11.914.000 739.000 732.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 3.505.000 3.879.000 3.084.000
Sum anleggsmidler 0 0 3.505.000 3.879.000 3.084.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 1.457.000 0 0 0
Sum investeringer 8.971.000 9.258.000 10.811.000 458.000 0
Kasse, bank 6.920.000 5.068.000 732.000 323.000 171.000
Sum omløpsmidler 15.891.000 15.783.000 11.543.000 781.000 171.000
Sum eiendeler 15.891.000 15.783.000 15.048.000 4.660.000 3.255.000
Sum opptjent egenkapital 14.420.000 14.301.000 13.577.000 1.663.000 925.000
Sum egenkapital 14.816.000 14.698.000 13.974.000 2.060.000 1.321.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 84.000 84.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 84.000 84.000 1.618.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 3.000
Betalbar skatt 72.000 5.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.003.000 997.000 990.000 982.000 1.931.000
Sum kortsiktig gjeld 1.075.000 1.001.000 990.000 982.000 1.934.000
Sum gjeld og egenkapital 15.892.000 15.783.000 15.048.000 4.660.000 3.256.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.816.000 14.782.000 10.553.000 -201.000 -1.763.000
Likviditetsgrad 1 14.8 15.8 11.7 0.8 0.1
Likviditetsgrad 2 14.8 15.8 11.7 0.8 0.1
Soliditet 93.2 93.1 92.9 44.2 40.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 858.1 16.1 18.4
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 1.3 1.5
Total kapitalrentabilitet 2.9 8.3 79.8 16.9 23.8
Signatur
30.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex