Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rotho AS
Juridisk navn:  Rotho AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93230910
Postboks 3530 Hanøymyra 22 Fax:
5845 Bergen 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 988987379
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/27/2006
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
203.92%
Resultat  
  
305.56%
Egenkapital  
  
63.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 465.000 153.000 29.000 127.000 0
Resultat: 222.000 -108.000 100.000 -134.000 -724.000
Egenkapital: 573.000 351.000 459.000 359.000 493.000
Regnskap for  Rotho AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 465.000 153.000 29.000 127.000 0
Driftskostnader -71.000 -158.000 -34.000 -230.000 -663.000
Driftsresultat 395.000 -4.000 -5.000 -104.000 -664.000
Finansinntekter -128.000 118.000 318.000 278.000 180.000
Finanskostnader -45.000 -222.000 -213.000 -309.000 -240.000
Finans -173.000 -104.000 105.000 -31.000 -60.000
Resultat før skatt 222.000 -108.000 100.000 -134.000 -724.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 222.000 -108.000 100.000 -134.000 -724.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.468.000 883.000 499.000 550.000 518.000
Sum omløpsmidler 168.000 463.000 1.491.000 1.342.000 2.018.000
Sum eiendeler 3.636.000 1.346.000 1.990.000 1.892.000 2.536.000
Sum opptjent egenkapital 467.000 245.000 353.000 253.000 387.000
Sum egenkapital 573.000 351.000 459.000 359.000 493.000
Sum langsiktig gjeld 3.062.000 971.000 1.532.000 1.530.000 1.957.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 25.000 0 3.000 86.000
Sum gjeld og egenkapital 3.636.000 1.347.000 1.991.000 1.892.000 2.536.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.000 153.000 29.000 55.000 0
Andre inntekter 430.000 0 0 71.000 0
Driftsinntekter 465.000 153.000 29.000 127.000 0
Varekostnad -7.000 -29.000 -15.000 -96.000 0
Lønninger -8.000 -72.000 0 -14.000 -278.000
Avskrivning 0 0 0 -91.000 -91.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -52.000 -45.000 -19.000 -29.000 -294.000
Driftskostnader -71.000 -158.000 -34.000 -230.000 -663.000
Driftsresultat 395.000 -4.000 -5.000 -104.000 -664.000
Finansinntekter -128.000 118.000 318.000 278.000 180.000
Finanskostnader -45.000 -222.000 -213.000 -309.000 -240.000
Finans -173.000 -104.000 105.000 -31.000 -60.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 222.000 -108.000 100.000 -134.000 -724.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 319.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 319.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.468.000 883.000 499.000 550.000 199.000
Sum anleggsmidler 3.468.000 883.000 499.000 550.000 518.000
Varebeholdning 4.000 14.000 39.000 53.000 0
Kundefordringer 3.000 16.000 0 61.000 0
Andre fordringer 2.000 0 1.000 27.000 0
Sum investeringer 153.000 207.000 641.000 1.177.000 1.960.000
Kasse, bank 6.000 227.000 810.000 24.000 59.000
Sum omløpsmidler 168.000 463.000 1.491.000 1.342.000 2.018.000
Sum eiendeler 3.636.000 1.346.000 1.990.000 1.892.000 2.536.000
Sum opptjent egenkapital 467.000 245.000 353.000 253.000 387.000
Sum egenkapital 573.000 351.000 459.000 359.000 493.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.062.000 971.000 1.532.000 1.530.000 1.957.000
Leverandørgjeld 0 6.000 0 3.000 31.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 12.000 0 0 41.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 7.000 0 0 14.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 25.000 0 3.000 86.000
Sum gjeld og egenkapital 3.636.000 1.347.000 1.991.000 1.892.000 2.536.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 167.000 438.000 1.491.000 1.339.000 1.932.000
Likviditetsgrad 1 1 1 447.3 23.5
Likviditetsgrad 2 1 1 0 429.7 23.5
Soliditet 15.8 26.1 23.1 19.0 19.4
Resultatgrad 84.9 -2.6 -17.2 -81.9
Rentedekningsgrad 8.8 0.6 -2.0
Gjeldsgrad 5.3 2.8 3.3 4.3 4.1
Total kapitalrentabilitet 7.3 8.5 15.7 9.2 -19.1
Signatur
20.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG
FREDRIKSEN THOROLF
FREDRIKSEN ROBERT
Prokurister
20.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA HVER FOR SEG
FREDRIKSEN THOROLF
FREDRIKSEN ROBERT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex