Rovaco As
Juridisk navn:  Rovaco As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Alfabygget Alfabygget Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 918148663
Aksjekapital: 90.000 NOK
Etableringsdato: 10/14/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
22.38%
Egenkapital  
  
1.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 5.194.000 4.244.000 1.018.000
Egenkapital: 113.430.000 111.669.000 109.813.000
Regnskap for  Rovaco As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -39.000 -44.000 -84.000
Driftsresultat -39.000 -44.000 -84.000
Finansinntekter 5.236.000 4.294.000 2.940.000
Finanskostnader -3.000 -6.000 -1.838.000
Finans 5.233.000 4.288.000 1.102.000
Resultat før skatt 5.194.000 4.244.000 1.018.000
Skattekostnad -33.000 -18.000 0
Årsresultat 5.161.000 4.226.000 1.018.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 110.305.000 110.305.000 110.305.000
Sum omløpsmidler 8.672.000 6.003.000 3.413.000
Sum eiendeler 118.977.000 116.308.000 113.718.000
Sum opptjent egenkapital -43.138.000 -44.899.000 -46.725.000
Sum egenkapital 113.430.000 111.669.000 109.813.000
Sum langsiktig gjeld 1.978.000 2.239.000 2.497.000
Sum kortsiktig gjeld 3.569.000 2.400.000 1.408.000
Sum gjeld og egenkapital 118.977.000 116.308.000 113.718.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -39.000 -44.000 -84.000
Driftskostnader -39.000 -44.000 -84.000
Driftsresultat -39.000 -44.000 -84.000
Finansinntekter 5.236.000 4.294.000 2.940.000
Finanskostnader -3.000 -6.000 -1.838.000
Finans 5.233.000 4.288.000 1.102.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -3.400.000 -2.400.000 -1.400.000
Årsresultat 5.161.000 4.226.000 1.018.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 110.305.000 110.305.000 110.305.000
Sum anleggsmidler 110.305.000 110.305.000 110.305.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 5.391.000 3.566.000 2.923.000
Sum investeringer 2.967.000 2.227.000 0
Kasse, bank 313.000 209.000 491.000
Sum omløpsmidler 8.672.000 6.003.000 3.413.000
Sum eiendeler 118.977.000 116.308.000 113.718.000
Sum opptjent egenkapital -43.138.000 -44.899.000 -46.725.000
Sum egenkapital 113.430.000 111.669.000 109.813.000
Sum avsetninger til forpliktelser 41.000 25.000 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.978.000 2.239.000 2.497.000
Leverandørgjeld 4.000 0 8.000
Betalbar skatt 16.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -3.400.000 -2.400.000 -1.400.000
Annen kortsiktig gjeld 150.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.569.000 2.400.000 1.408.000
Sum gjeld og egenkapital 118.977.000 116.308.000 113.718.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.103.000 3.603.000 2.005.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.5 2.4
Likviditetsgrad 2 2.4 2.5 2.4
Soliditet 95.3 9 96.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -7.3
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 4.4 3.7 2.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex