Roxys Bowling AS
Juridisk navn:  Roxys Bowling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75168499
Tpbowlingsenter@Gmail.Com Fridtjof Nansens Gate 1 Fax: 75168499
8602 Mo I Rana 8622 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 986395326
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 12/1/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bedre Økonomitjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.6%
Resultat  
  
-34.07%
Egenkapital  
  
97.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.320.000 2.897.000 2.560.000 2.057.000 2.023.000
Resultat: 178.000 270.000 265.000 1.394.000 179.000
Egenkapital: -3.000 -140.000 -344.000 -549.000 -1.936.000
Regnskap for  Roxys Bowling AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.320.000 2.897.000 2.560.000 2.057.000 2.023.000
Driftskostnader -3.126.000 -2.613.000 -2.280.000 -630.000 -1.815.000
Driftsresultat 194.000 284.000 281.000 1.426.000 208.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -17.000 -14.000 -16.000 -33.000 -30.000
Finans -17.000 -14.000 -15.000 -33.000 -30.000
Resultat før skatt 178.000 270.000 265.000 1.394.000 179.000
Skattekostnad -40.000 -66.000 -60.000 -7.000 0
Årsresultat 137.000 204.000 205.000 1.387.000 179.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 588.000 413.000 373.000 0 0
Sum omløpsmidler 327.000 269.000 211.000 217.000 304.000
Sum eiendeler 915.000 682.000 584.000 217.000 304.000
Sum opptjent egenkapital -103.000 -240.000 -444.000 -649.000 -2.036.000
Sum egenkapital -3.000 -140.000 -344.000 -549.000 -1.936.000
Sum langsiktig gjeld 661.000 583.000 221.000 275.000 0
Sum kortsiktig gjeld 258.000 240.000 708.000 491.000 2.240.000
Sum gjeld og egenkapital 916.000 683.000 585.000 217.000 304.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.320.000 2.897.000 2.388.000 2.057.000 2.023.000
Andre inntekter 0 0 173.000 0 0
Driftsinntekter 3.320.000 2.897.000 2.560.000 2.057.000 2.023.000
Varekostnad -599.000 -582.000 -639.000 -489.000 -447.000
Lønninger -1.064.000 -971.000 -801.000 -680.000 -645.000
Avskrivning -116.000 -99.000 -29.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.347.000 -961.000 -811.000 539.000 -723.000
Driftskostnader -3.126.000 -2.613.000 -2.280.000 -630.000 -1.815.000
Driftsresultat 194.000 284.000 281.000 1.426.000 208.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -17.000 -14.000 -16.000 -33.000 -30.000
Finans -17.000 -14.000 -15.000 -33.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 137.000 204.000 205.000 1.387.000 179.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 351.000 129.000 29.000 0 0
Driftsløsøre 238.000 284.000 344.000 0 0
Sum varige driftsmidler 588.000 413.000 373.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 588.000 413.000 373.000 0 0
Varebeholdning 96.000 49.000 58.000 21.000 22.000
Kundefordringer 94.000 65.000 79.000 115.000 102.000
Andre fordringer 15.000 3.000 1.000 8.000 82.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 122.000 151.000 73.000 73.000 98.000
Sum omløpsmidler 327.000 269.000 211.000 217.000 304.000
Sum eiendeler 915.000 682.000 584.000 217.000 304.000
Sum opptjent egenkapital -103.000 -240.000 -444.000 -649.000 -2.036.000
Sum egenkapital -3.000 -140.000 -344.000 -549.000 -1.936.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 10.000 6.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 114.000 31.000 168.000
Sum langsiktig gjeld 661.000 583.000 221.000 275.000 0
Leverandørgjeld 56.000 19.000 70.000 35.000 438.000
Betalbar skatt 37.000 62.000 54.000 7.000 0
Skyldig offentlige avgifter 55.000 52.000 70.000 29.000 18.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 110.000 107.000 400.000 390.000 1.617.000
Sum kortsiktig gjeld 258.000 240.000 708.000 491.000 2.240.000
Sum gjeld og egenkapital 916.000 683.000 585.000 217.000 304.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 69.000 29.000 -497.000 -274.000 -1.936.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 0.3 0.4 0.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.2 0.4 0.2
Soliditet -0.3 -20.5 -58.8 -636.8
Resultatgrad 5.8 9.8 1 69.3 10.3
Rentedekningsgrad 11.4 20.3 17.6 43.2 6.9
Gjeldsgrad -306.3 -5.9 -2.7 -1.4 -1.2
Total kapitalrentabilitet 21.2 41.6 48.2 657.1 68.4
Signatur
23.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex