Roy Solemsmo Holding AS
Juridisk navn:  Roy Solemsmo Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
7228 Kvål 7228 Kvål
Fylke: Kommune:
Trøndelag Melhus
Org.nr: 993351628
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 10/7/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Effektiv Bedrift As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-147.71%
Egenkapital  
  
-5.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -146.000 306.000 496.000 80.000 157.000
Egenkapital: 2.214.000 2.335.000 2.255.000 1.832.000 1.796.000
Regnskap for  Roy Solemsmo Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -146.000 -145.000 -104.000 -100.000 -53.000
Driftsresultat -146.000 -145.000 -104.000 -100.000 -53.000
Finansinntekter 0 450.000 600.000 180.000 210.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 450.000 600.000 180.000 210.000
Resultat før skatt -146.000 306.000 496.000 80.000 157.000
Skattekostnad 24.000 25.000 16.000 20.000 8.000
Årsresultat -122.000 330.000 513.000 100.000 164.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.110.000 2.087.000 2.062.000 2.046.000 2.025.000
Sum omløpsmidler 258.000 627.000 954.000 278.000 636.000
Sum eiendeler 2.368.000 2.714.000 3.016.000 2.324.000 2.661.000
Sum opptjent egenkapital 2.014.000 2.135.000 2.055.000 1.632.000 1.596.000
Sum egenkapital 2.214.000 2.335.000 2.255.000 1.832.000 1.796.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 140.000
Sum kortsiktig gjeld 155.000 379.000 761.000 492.000 726.000
Sum gjeld og egenkapital 2.369.000 2.714.000 3.016.000 2.324.000 2.662.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -146.000 -145.000 -104.000 -100.000 -53.000
Driftskostnader -146.000 -145.000 -104.000 -100.000 -53.000
Driftsresultat -146.000 -145.000 -104.000 -100.000 -53.000
Finansinntekter 0 450.000 600.000 180.000 210.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 450.000 600.000 180.000 210.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -250.000 -145.000 0 0
Årsresultat -122.000 330.000 513.000 100.000 164.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 147.000 123.000 98.000 82.000 62.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.964.000 1.964.000 1.964.000 1.964.000 1.964.000
Sum anleggsmidler 2.110.000 2.087.000 2.062.000 2.046.000 2.025.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 103.000 36.000 35.000 0 43.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 156.000 141.000 320.000 98.000 203.000
Sum omløpsmidler 258.000 627.000 954.000 278.000 636.000
Sum eiendeler 2.368.000 2.714.000 3.016.000 2.324.000 2.661.000
Sum opptjent egenkapital 2.014.000 2.135.000 2.055.000 1.632.000 1.596.000
Sum egenkapital 2.214.000 2.335.000 2.255.000 1.832.000 1.796.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 140.000
Leverandørgjeld 0 3.000 1.000 2.000 26.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -250.000 -145.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 155.000 125.000 615.000 490.000 700.000
Sum kortsiktig gjeld 155.000 379.000 761.000 492.000 726.000
Sum gjeld og egenkapital 2.369.000 2.714.000 3.016.000 2.324.000 2.662.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 103.000 248.000 193.000 -214.000 -90.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.7 1.3 0.6 0.9
Likviditetsgrad 2 1.7 1.7 1.3 0.6 0.9
Soliditet 93.5 8 74.8 78.8 67.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.3 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet -6.2 11.2 16.4 3.4 5.9
Signatur
29.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex