Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rss AS
Juridisk navn:  Rss AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51655252
V/Oval Regnskap As Kjøpmannsbrotet 8 Kolnesvegen 80 Fax:
4351 Kleppe 4055 Sola
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 989487744
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 2/4/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Oval Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-136.51%
Egenkapital  
  
-3.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -23.000 63.000 -19.000 -417.000 -30.000
Egenkapital: 732.000 755.000 692.000 711.000 1.129.000
Regnskap for  Rss AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -24.000 -20.000 -22.000 -21.000 -33.000
Driftsresultat -24.000 -20.000 -22.000 -21.000 -33.000
Finansinntekter 1.000 150.000 3.000 2.000 3.000
Finanskostnader 0 -67.000 0 -399.000 0
Finans 1.000 83.000 3.000 -397.000 3.000
Resultat før skatt -23.000 63.000 -19.000 -417.000 -30.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -23.000 63.000 -19.000 -417.000 -30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 114.000 114.000 731.000 703.000 1.002.000
Sum omløpsmidler 620.000 702.000 114.000 11.000 130.000
Sum eiendeler 734.000 816.000 845.000 714.000 1.132.000
Sum opptjent egenkapital 392.000 415.000 352.000 371.000 789.000
Sum egenkapital 732.000 755.000 692.000 711.000 1.129.000
Sum langsiktig gjeld 0 50.000 150.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 11.000 3.000 2.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 734.000 816.000 845.000 713.000 1.132.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -20.000 -22.000 -21.000 -33.000
Driftskostnader -24.000 -20.000 -22.000 -21.000 -33.000
Driftsresultat -24.000 -20.000 -22.000 -21.000 -33.000
Finansinntekter 1.000 150.000 3.000 2.000 3.000
Finanskostnader 0 -67.000 0 -399.000 0
Finans 1.000 83.000 3.000 -397.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -23.000 63.000 -19.000 -417.000 -30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 114.000 114.000 731.000 703.000 1.002.000
Sum anleggsmidler 114.000 114.000 731.000 703.000 1.002.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 2.000 2.000 0 105.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 398.000 699.000 112.000 11.000 25.000
Sum omløpsmidler 620.000 702.000 114.000 11.000 130.000
Sum eiendeler 734.000 816.000 845.000 714.000 1.132.000
Sum opptjent egenkapital 392.000 415.000 352.000 371.000 789.000
Sum egenkapital 732.000 755.000 692.000 711.000 1.129.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 50.000 150.000 0 0
Leverandørgjeld 2.000 2.000 3.000 2.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 9.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 11.000 3.000 2.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 734.000 816.000 845.000 713.000 1.132.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 618.000 691.000 111.000 9.000 127.000
Likviditetsgrad 1 3 63.8 3 5.5 43.3
Likviditetsgrad 2 3 63.8 3 5.6 43.4
Soliditet 99.7 92.5 81.9 99.7 99.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3 0.0
Gjeldsgrad 0 0.1 0.2 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -3.1 15.9 -2.2 -2.7 -2.7
Signatur
26.05.2009
STYRETS LEDER ALENE. TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.05.2009
RUBEN SKOVGAARD SLETHEI
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex