Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rt Blikk & Ventilasjon AS
Juridisk navn:  Rt Blikk & Ventilasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62352083
Tingvegen 196 Tingvegen 196 Fax:
2350 Nes På Hedmarken 2350 Nes På Hedmarken
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 975978656
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/4/1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Moelv Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.44%
Resultat  
  
62.39%
Egenkapital  
  
57.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.635.000 2.499.000 1.810.000 1.719.000 1.968.000
Resultat: 190.000 117.000 -187.000 129.000 60.000
Egenkapital: 456.000 290.000 173.000 361.000 264.000
Regnskap for  Rt Blikk & Ventilasjon AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.635.000 2.499.000 1.810.000 1.719.000 1.968.000
Driftskostnader -2.445.000 -2.382.000 -1.996.000 -1.588.000 -1.904.000
Driftsresultat 190.000 117.000 -187.000 130.000 64.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -2.000 -5.000
Finans 0 -1.000 -1.000 -2.000 -5.000
Resultat før skatt 190.000 117.000 -187.000 129.000 60.000
Skattekostnad -24.000 0 0 -32.000 -14.000
Årsresultat 166.000 117.000 -187.000 97.000 46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.000 28.000 10.000 10.000 10.000
Sum omløpsmidler 1.098.000 737.000 759.000 785.000 690.000
Sum eiendeler 1.143.000 765.000 769.000 795.000 700.000
Sum opptjent egenkapital 356.000 190.000 73.000 261.000 164.000
Sum egenkapital 456.000 290.000 173.000 361.000 264.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 4.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 687.000 475.000 596.000 430.000 406.000
Sum gjeld og egenkapital 1.143.000 765.000 769.000 795.000 700.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.630.000 2.499.000 1.810.000 1.719.000 1.968.000
Andre inntekter 5.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.635.000 2.499.000 1.810.000 1.719.000 1.968.000
Varekostnad -390.000 -409.000 -414.000 -157.000 -189.000
Lønninger -1.634.000 -1.593.000 -1.233.000 -1.142.000 -1.377.000
Avskrivning -12.000 -7.000 0 0 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -409.000 -373.000 -349.000 -289.000 -335.000
Driftskostnader -2.445.000 -2.382.000 -1.996.000 -1.588.000 -1.904.000
Driftsresultat 190.000 117.000 -187.000 130.000 64.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -2.000 -5.000
Finans 0 -1.000 -1.000 -2.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 166.000 117.000 -187.000 97.000 46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 35.000 18.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 35.000 18.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 45.000 28.000 10.000 10.000 10.000
Varebeholdning 48.000 57.000 83.000 213.000 150.000
Kundefordringer 693.000 281.000 243.000 426.000 420.000
Andre fordringer 31.000 31.000 35.000 39.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 326.000 368.000 399.000 108.000 94.000
Sum omløpsmidler 1.098.000 737.000 759.000 785.000 690.000
Sum eiendeler 1.143.000 765.000 769.000 795.000 700.000
Sum opptjent egenkapital 356.000 190.000 73.000 261.000 164.000
Sum egenkapital 456.000 290.000 173.000 361.000 264.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 4.000 30.000
Leverandørgjeld 72.000 78.000 118.000 81.000 40.000
Betalbar skatt 24.000 0 0 32.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 299.000 157.000 248.000 166.000 200.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 293.000 240.000 229.000 151.000 151.000
Sum kortsiktig gjeld 687.000 475.000 596.000 430.000 406.000
Sum gjeld og egenkapital 1.143.000 765.000 769.000 795.000 700.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 411.000 262.000 163.000 355.000 284.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.3 1.8 1.7
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.1 1.4 1.4
Soliditet 39.9 37.9 22.5 45.4 37.7
Resultatgrad 7.2 4.7 -10.3 7.6 3.3
Rentedekningsgrad 1 65.0 12.8
Gjeldsgrad 1.5 1.6 3.4 1.2 1.7
Total kapitalrentabilitet 16.6 15.3 -24.3 16.4 9.1
Signatur
13.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.10.2015
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex