Rufix As
Juridisk navn:  Rufix As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33336999
Kongestubben 9 Kongestubben 9 Fax:
3160 Stokke 3160 Stokke
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 871235732
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/1/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsservice Stokke As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.34%
Resultat  
  
160.61%
Egenkapital  
  
6.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.014.000 1.968.000 2.204.000 1.823.000 2.327.000
Resultat: 20.000 -33.000 81.000 144.000 -11.000
Egenkapital: 264.000 249.000 273.000 237.000 129.000
Regnskap for  Rufix As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.014.000 1.968.000 2.204.000 1.823.000 2.327.000
Driftskostnader -1.994.000 -2.001.000 -2.122.000 -1.675.000 -2.197.000
Driftsresultat 21.000 -32.000 82.000 148.000 131.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -4.000 -142.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -4.000 -142.000
Resultat før skatt 20.000 -33.000 81.000 144.000 -11.000
Skattekostnad -4.000 8.000 -19.000 -36.000 -33.000
Årsresultat 15.000 -25.000 62.000 108.000 -44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.000 13.000 19.000 155.000 170.000
Sum omløpsmidler 573.000 462.000 460.000 326.000 321.000
Sum eiendeler 579.000 475.000 479.000 481.000 491.000
Sum opptjent egenkapital 162.000 147.000 171.000 135.000 27.000
Sum egenkapital 264.000 249.000 273.000 237.000 129.000
Sum langsiktig gjeld 11.000 10.000 18.000 179.000 282.000
Sum kortsiktig gjeld 304.000 216.000 188.000 65.000 81.000
Sum gjeld og egenkapital 579.000 475.000 479.000 481.000 492.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.014.000 1.968.000 2.073.000 1.823.000 2.327.000
Andre inntekter 0 0 131.000 0 0
Driftsinntekter 2.014.000 1.968.000 2.204.000 1.823.000 2.327.000
Varekostnad -1.578.000 -1.593.000 -1.670.000 -1.278.000 -1.605.000
Lønninger -176.000 -154.000 -188.000 -53.000 -79.000
Avskrivning -6.000 -6.000 -6.000 -47.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -234.000 -248.000 -258.000 -297.000 -487.000
Driftskostnader -1.994.000 -2.001.000 -2.122.000 -1.675.000 -2.197.000
Driftsresultat 21.000 -32.000 82.000 148.000 131.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -4.000 -142.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -4.000 -142.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -26.000 0 0
Årsresultat 15.000 -25.000 62.000 108.000 -44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 13.000 19.000 155.000 170.000
Sum varige driftsmidler 6.000 13.000 19.000 155.000 170.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.000 13.000 19.000 155.000 170.000
Varebeholdning 15.000 11.000 9.000 3.000 3.000
Kundefordringer 12.000 5.000 6.000 8.000 77.000
Andre fordringer 85.000 119.000 140.000 85.000 35.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 461.000 326.000 305.000 230.000 206.000
Sum omløpsmidler 573.000 462.000 460.000 326.000 321.000
Sum eiendeler 579.000 475.000 479.000 481.000 491.000
Sum opptjent egenkapital 162.000 147.000 171.000 135.000 27.000
Sum egenkapital 264.000 249.000 273.000 237.000 129.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 10.000 18.000 7.000 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.000 10.000 18.000 179.000 282.000
Leverandørgjeld 231.000 184.000 103.000 47.000 65.000
Betalbar skatt 3.000 0 8.000 40.000 35.000
Skyldig offentlige avgifter 38.000 21.000 46.000 4.000 9.000
Utbytte 0 0 -26.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 12.000 31.000 -26.000 -28.000
Sum kortsiktig gjeld 304.000 216.000 188.000 65.000 81.000
Sum gjeld og egenkapital 579.000 475.000 479.000 481.000 492.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 269.000 246.000 272.000 261.000 240.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.1 2.4 5 4.0
Likviditetsgrad 2 1.8 2.1 2.4 5 4.0
Soliditet 45.6 52.4 5 49.3 26.2
Resultatgrad 1 -1.6 3.7 8.1 5.6
Rentedekningsgrad 2 8 3 0.9
Gjeldsgrad 1.2 0.9 0.8 1 2.8
Total kapitalrentabilitet 3.6 -6.7 17.1 30.8 26.6
Signatur
08.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex