Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rulto As
Juridisk navn:  Rulto As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Inge Møgster Skipavika 16 C/O Andreas Møgster Beinskrokjen 29A Fax:
5397 Bekkjarvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 997850955
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/3/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Statsautorisert Revisor Anne Britt S
Utvikling:
Omsetning  
  
11.93%
Resultat  
  
-38.55%
Egenkapital  
  
34.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.283.000 2.933.000 2.704.000 833.000 541.000
Resultat: 840.000 1.367.000 431.000 -133.000 223.000
Egenkapital: 2.546.000 1.891.000 838.000 512.000 609.000
Regnskap for  Rulto As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.283.000 2.933.000 2.704.000 833.000 541.000
Driftskostnader -2.249.000 -1.367.000 -2.052.000 -894.000 -287.000
Driftsresultat 1.034.000 1.566.000 653.000 -60.000 254.000
Finansinntekter 14.000 24.000 5.000 18.000 18.000
Finanskostnader -209.000 -223.000 -227.000 -91.000 -50.000
Finans -195.000 -199.000 -222.000 -73.000 -32.000
Resultat før skatt 840.000 1.367.000 431.000 -133.000 223.000
Skattekostnad -184.000 -315.000 -105.000 36.000 -60.000
Årsresultat 656.000 1.052.000 326.000 -97.000 162.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.289.000 10.090.000 9.767.000 7.865.000 1.758.000
Sum omløpsmidler 2.478.000 1.722.000 169.000 721.000 43.000
Sum eiendeler 12.767.000 11.812.000 9.936.000 8.586.000 1.801.000
Sum opptjent egenkapital 2.516.000 1.861.000 808.000 482.000 579.000
Sum egenkapital 2.546.000 1.891.000 838.000 512.000 609.000
Sum langsiktig gjeld 6.515.000 6.145.000 6.169.000 5.658.000 508.000
Sum kortsiktig gjeld 3.706.000 3.776.000 2.929.000 2.415.000 683.000
Sum gjeld og egenkapital 12.767.000 11.812.000 9.936.000 8.585.000 1.800.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.255.000 2.138.000 2.694.000 802.000 541.000
Andre inntekter 27.000 796.000 10.000 30.000 0
Driftsinntekter 3.283.000 2.933.000 2.704.000 833.000 541.000
Varekostnad -1.337.000 -192.000 -55.000 -21.000 -20.000
Lønninger -358.000 -427.000 -685.000 -104.000 0
Avskrivning -199.000 -232.000 -328.000 -132.000 -66.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -355.000 -516.000 -984.000 -637.000 -201.000
Driftskostnader -2.249.000 -1.367.000 -2.052.000 -894.000 -287.000
Driftsresultat 1.034.000 1.566.000 653.000 -60.000 254.000
Finansinntekter 14.000 24.000 5.000 18.000 18.000
Finanskostnader -209.000 -223.000 -227.000 -91.000 -50.000
Finans -195.000 -199.000 -222.000 -73.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 656.000 1.052.000 326.000 -97.000 162.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.800.000 7.800.000 5.150.000 3.936.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 100.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 466.000 600.000 567.000 462.000 84.000
Sum varige driftsmidler 935.000 1.549.000 3.693.000 3.920.000 668.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.554.000 741.000 924.000 9.000 1.089.000
Sum anleggsmidler 10.289.000 10.090.000 9.767.000 7.865.000 1.758.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 106.000 0 0 0 0
Andre fordringer 145.000 12.000 114.000 123.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.228.000 1.710.000 55.000 598.000 39.000
Sum omløpsmidler 2.478.000 1.722.000 169.000 721.000 43.000
Sum eiendeler 12.767.000 11.812.000 9.936.000 8.586.000 1.801.000
Sum opptjent egenkapital 2.516.000 1.861.000 808.000 482.000 579.000
Sum egenkapital 2.546.000 1.891.000 838.000 512.000 609.000
Sum avsetninger til forpliktelser 205.000 286.000 96.000 27.000 27.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.515.000 6.145.000 6.169.000 5.658.000 508.000
Leverandørgjeld 1.044.000 41.000 261.000 200.000 4.000
Betalbar skatt 265.000 125.000 0 0 55.000
Skyldig offentlige avgifter 72.000 122.000 58.000 4.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.325.000 3.487.000 2.610.000 2.211.000 622.000
Sum kortsiktig gjeld 3.706.000 3.776.000 2.929.000 2.415.000 683.000
Sum gjeld og egenkapital 12.767.000 11.812.000 9.936.000 8.585.000 1.800.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.228.000 -2.054.000 -2.760.000 -1.694.000 -640.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.5 0.1 0.3 0.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 0.1 0.3 0.1
Soliditet 19.9 1 8.4 6.0 33.8
Resultatgrad 31.5 53.4 24.1 -7.2 47.0
Rentedekningsgrad 4.9 7 2.9 -0.5 5.4
Gjeldsgrad 4 5.2 10.9 15.8 2.0
Total kapitalrentabilitet 8.2 13.5 6.6 -0.5 15.1
Signatur
10.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex