Rune Løyning As
Juridisk navn:  Rune Løyning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95020292
Østebø 70 Østebø 70 Fax:
4420 Åna-Sira 4420 Åna-Sira
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 913945948
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/2/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap-Service Flekkefjord As
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.31%
Resultat  
  
139.46%
Egenkapital  
  
74.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 903.000 1.209.000 919.000 823.000 403.000
Resultat: 352.000 147.000 -1.000 126.000 156.000
Egenkapital: 486.000 278.000 227.000 228.000 138.000
Regnskap for  Rune Løyning As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 903.000 1.209.000 919.000 823.000 403.000
Driftskostnader -550.000 -1.059.000 -916.000 -694.000 -243.000
Driftsresultat 354.000 150.000 3.000 130.000 160.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 -3.000 -4.000 -4.000
Finans -2.000 -3.000 -3.000 -4.000 -4.000
Resultat før skatt 352.000 147.000 -1.000 126.000 156.000
Skattekostnad -84.000 -36.000 0 -36.000 -40.000
Årsresultat 268.000 111.000 0 90.000 116.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 36.000 80.000 78.000 98.000
Sum omløpsmidler 777.000 521.000 305.000 384.000 266.000
Sum eiendeler 777.000 557.000 385.000 462.000 364.000
Sum opptjent egenkapital 465.000 257.000 206.000 207.000 116.000
Sum egenkapital 486.000 278.000 227.000 228.000 138.000
Sum langsiktig gjeld 16.000 34.000 53.000 72.000 90.000
Sum kortsiktig gjeld 275.000 245.000 104.000 162.000 136.000
Sum gjeld og egenkapital 777.000 557.000 384.000 462.000 363.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 803.000 1.223.000 919.000 823.000 403.000
Andre inntekter 100.000 -14.000 0 0 0
Driftsinntekter 903.000 1.209.000 919.000 823.000 403.000
Varekostnad -287.000 -553.000 -464.000 -366.000 -162.000
Lønninger -1.000 -124.000 -176.000 -99.000 -20.000
Avskrivning -7.000 -43.000 -43.000 -21.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -255.000 -339.000 -233.000 -208.000 -56.000
Driftskostnader -550.000 -1.059.000 -916.000 -694.000 -243.000
Driftsresultat 354.000 150.000 3.000 130.000 160.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 -3.000 -4.000 -4.000
Finans -2.000 -3.000 -3.000 -4.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -60.000 -60.000 0 0 0
Årsresultat 268.000 111.000 0 90.000 116.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 36.000 80.000 78.000 98.000
Sum varige driftsmidler 0 36.000 80.000 78.000 98.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 36.000 80.000 78.000 98.000
Varebeholdning 0 20.000 26.000 0 0
Kundefordringer 83.000 33.000 35.000 32.000 110.000
Andre fordringer 47.000 52.000 15.000 14.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 648.000 416.000 230.000 338.000 150.000
Sum omløpsmidler 777.000 521.000 305.000 384.000 266.000
Sum eiendeler 777.000 557.000 385.000 462.000 364.000
Sum opptjent egenkapital 465.000 257.000 206.000 207.000 116.000
Sum egenkapital 486.000 278.000 227.000 228.000 138.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 3.000 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.000 34.000 53.000 72.000 90.000
Leverandørgjeld 39.000 90.000 18.000 39.000 12.000
Betalbar skatt 84.000 37.000 2.000 38.000 35.000
Skyldig offentlige avgifter 74.000 43.000 41.000 41.000 33.000
Utbytte -60.000 -60.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 14.000 44.000 44.000 56.000
Sum kortsiktig gjeld 275.000 245.000 104.000 162.000 136.000
Sum gjeld og egenkapital 777.000 557.000 384.000 462.000 363.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 502.000 276.000 201.000 222.000 130.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2 2.9 2.4 2.0
Likviditetsgrad 2 2.8 2 2.7 2.4 2.0
Soliditet 62.5 49.9 59.1 49.4 37.9
Resultatgrad 39.2 12.4 0.3 15.8 39.7
Rentedekningsgrad 1 5 1 32.5 40.0
Gjeldsgrad 0.6 1 0.7 1.0 1.6
Total kapitalrentabilitet 45.6 26.9 0.8 28.1 44.0
Signatur
31.07.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex