Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Runestad Elektro AS
Juridisk navn:  Runestad Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51893110
Pedersgata 2 Pedersgata 2 Fax: 51893313
4013 Stavanger 4013 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 915075126
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 6/27/1978
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Rott Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.85%
Resultat  
  
-27.68%
Egenkapital  
  
-74.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 9.565.000 8.328.000 12.594.000 9.076.000 12.334.000
Resultat: -1.490.000 -1.167.000 1.484.000 -1.081.000 -190.000
Egenkapital: 518.000 2.008.000 3.176.000 1.767.000 2.848.000
Regnskap for  Runestad Elektro AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.565.000 8.328.000 12.594.000 9.076.000 12.334.000
Driftskostnader -11.025.000 -9.462.000 -11.074.000 -10.102.000 -12.498.000
Driftsresultat -1.460.000 -1.135.000 1.519.000 -1.026.000 -163.000
Finansinntekter 14.000 14.000 32.000 8.000 12.000
Finanskostnader -45.000 -47.000 -67.000 -63.000 -38.000
Finans -31.000 -33.000 -35.000 -55.000 -26.000
Resultat før skatt -1.490.000 -1.167.000 1.484.000 -1.081.000 -190.000
Skattekostnad 0 0 -76.000 0 0
Årsresultat -1.490.000 -1.167.000 1.409.000 -1.081.000 -190.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.158.000 1.241.000 1.324.000 1.489.000 1.521.000
Sum omløpsmidler 3.551.000 3.892.000 5.550.000 4.087.000 4.538.000
Sum eiendeler 4.709.000 5.133.000 6.874.000 5.576.000 6.059.000
Sum opptjent egenkapital 418.000 1.908.000 3.076.000 1.667.000 2.748.000
Sum egenkapital 518.000 2.008.000 3.176.000 1.767.000 2.848.000
Sum langsiktig gjeld 531.000 614.000 717.000 1.587.000 760.000
Sum kortsiktig gjeld 3.660.000 2.511.000 2.982.000 2.222.000 2.450.000
Sum gjeld og egenkapital 4.709.000 5.133.000 6.875.000 5.576.000 6.058.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.565.000 8.322.000 9.254.000 8.980.000 12.193.000
Andre inntekter 0 6.000 3.340.000 96.000 142.000
Driftsinntekter 9.565.000 8.328.000 12.594.000 9.076.000 12.334.000
Varekostnad -3.241.000 -2.020.000 -3.242.000 -2.302.000 -3.155.000
Lønninger -5.741.000 -5.417.000 -5.778.000 -5.965.000 -7.510.000
Avskrivning -83.000 -83.000 -44.000 -32.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.960.000 -1.942.000 -2.010.000 -1.803.000 -1.801.000
Driftskostnader -11.025.000 -9.462.000 -11.074.000 -10.102.000 -12.498.000
Driftsresultat -1.460.000 -1.135.000 1.519.000 -1.026.000 -163.000
Finansinntekter 14.000 14.000 32.000 8.000 12.000
Finanskostnader -45.000 -47.000 -67.000 -63.000 -38.000
Finans -31.000 -33.000 -35.000 -55.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.490.000 -1.167.000 1.409.000 -1.081.000 -190.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 76.000 76.000
Fast eiendom 1.119.000 1.151.000 1.182.000 1.414.000 1.445.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 39.000 91.000 142.000 0 0
Sum varige driftsmidler 1.158.000 1.241.000 1.324.000 1.414.000 1.445.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.158.000 1.241.000 1.324.000 1.489.000 1.521.000
Varebeholdning 2.180.000 2.292.000 1.847.000 2.277.000 1.796.000
Kundefordringer 1.022.000 1.119.000 1.428.000 1.253.000 1.742.000
Andre fordringer 54.000 115.000 128.000 185.000 262.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 295.000 366.000 2.148.000 373.000 739.000
Sum omløpsmidler 3.551.000 3.892.000 5.550.000 4.087.000 4.538.000
Sum eiendeler 4.709.000 5.133.000 6.874.000 5.576.000 6.059.000
Sum opptjent egenkapital 418.000 1.908.000 3.076.000 1.667.000 2.748.000
Sum egenkapital 518.000 2.008.000 3.176.000 1.767.000 2.848.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 450.000 354.000 694.000 79.000 0
Sum langsiktig gjeld 531.000 614.000 717.000 1.587.000 760.000
Leverandørgjeld 586.000 508.000 973.000 576.000 465.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 634.000 630.000 561.000 757.000 1.067.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.989.000 1.019.000 754.000 809.000 919.000
Sum kortsiktig gjeld 3.660.000 2.511.000 2.982.000 2.222.000 2.450.000
Sum gjeld og egenkapital 4.709.000 5.133.000 6.875.000 5.576.000 6.058.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -109.000 1.381.000 2.568.000 1.865.000 2.088.000
Likviditetsgrad 1 1 1.5 1.9 1.8 1.9
Likviditetsgrad 2 0.4 0.6 1.2 0.8 1.2
Soliditet 1 39.1 46.2 31.7 47.0
Resultatgrad -15.3 -13.6 12.1 -11.3 -1.3
Rentedekningsgrad -32.4 -24.1 22.7 -16.3 -4.0
Gjeldsgrad 8.1 1.6 1.2 2.2 1.1
Total kapitalrentabilitet -30.7 -21.8 22.6 -18.3 -2.5
Prokurister
07.06.2006
IKKE TILDELT.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex