Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Runnerstrøm Rådgivning & Konsulenttjenester
Juridisk navn:  Runnerstrøm Rådgivning & Konsulenttjenester
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90644290
Bugårdsveien 12 Bugårdsveien 12 Fax:
3214 Sandefjord 3214 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold Sandefjord
Org.nr: 981044207
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/9/1999 1
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.51%
Resultat  
  
-16.18%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 91.000 109.000 104.000 99.000 97.000
Resultat: 57.000 68.000 61.000 56.000 58.000
Egenkapital: 0 0 0 0 0
Regnskap for  Runnerstrøm Rådgivning & Konsulenttjenester
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 91.000 109.000 104.000 99.000 97.000
Driftskostnader -34.000 -42.000 -43.000 -43.000 -39.000
Driftsresultat 57.000 68.000 61.000 56.000 58.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 57.000 68.000 61.000 56.000 58.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 57.000 68.000 61.000 56.000 58.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 91.000 109.000 104.000 99.000 97.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 91.000 109.000 104.000 99.000 97.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -34.000 -42.000 -43.000 -43.000 -39.000
Driftskostnader -34.000 -42.000 -43.000 -43.000 -39.000
Driftsresultat 57.000 68.000 61.000 56.000 58.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 57.000 68.000 61.000 56.000 58.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 0 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.0 0.0 0.0
Soliditet
Resultatgrad 62.6 62.4 58.7 56.6 59.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex