Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Russdeal As
Juridisk navn:  Russdeal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90925616
Kokstaddalen 27 Kokstaddalen 27 Fax:
5257 Kokstad 5257 Kokstad
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 917433143
Aksjekapital: 45.000 NOK
Etableringsdato: 6/14/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Storetvedt Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
39.66%
Resultat  
  
2180%
Egenkapital  
  
429.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 1.053.000 754.000 355.000
Resultat: 208.000 -10.000 5.000
Egenkapital: 196.000 37.000 46.000
Regnskap for  Russdeal As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.053.000 754.000 355.000
Driftskostnader -840.000 -765.000 -350.000
Driftsresultat 213.000 -10.000 5.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -5.000 0 0
Finans -5.000 0 0
Resultat før skatt 208.000 -10.000 5.000
Skattekostnad -48.000 0 -3.000
Årsresultat 160.000 -10.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 271.000 212.000 112.000
Sum eiendeler 271.000 212.000 112.000
Sum opptjent egenkapital 152.000 -8.000 1.000
Sum egenkapital 196.000 37.000 46.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 74.000 176.000 65.000
Sum gjeld og egenkapital 271.000 213.000 111.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.053.000 754.000 355.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.053.000 754.000 355.000
Varekostnad -601.000 -445.000 -143.000
Lønninger -15.000 -40.000 -155.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -224.000 -280.000 -52.000
Driftskostnader -840.000 -765.000 -350.000
Driftsresultat 213.000 -10.000 5.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -5.000 0 0
Finans -5.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 160.000 -10.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 120.000 119.000 0
Kundefordringer 0 10.000 8.000
Andre fordringer 27.000 9.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 124.000 75.000 103.000
Sum omløpsmidler 271.000 212.000 112.000
Sum eiendeler 271.000 212.000 112.000
Sum opptjent egenkapital 152.000 -8.000 1.000
Sum egenkapital 196.000 37.000 46.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 22.000 9.000 3.000
Betalbar skatt 48.000 0 3.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 11.000 44.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 156.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 74.000 176.000 65.000
Sum gjeld og egenkapital 271.000 213.000 111.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 197.000 36.000 47.000
Likviditetsgrad 1 3 1.2 1.7
Likviditetsgrad 2 2 0.5 1.7
Soliditet 72.6 17.4 41.4
Resultatgrad 20.2 -1.3 1.4
Rentedekningsgrad 42.6
Gjeldsgrad 0.4 4.8 1.4
Total kapitalrentabilitet 78.9 -4.7 4.5
Signatur
25.09.2017
STYRET I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.07.2016
DAGLIG LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex