Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rustad Investments As
Juridisk navn:  Rustad Investments As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22502623
Bjarne Skaus Vei 82 Bjarne Skaus Vei 82 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 976912535
Aksjekapital: 1.900.000 NOK
Etableringsdato: 10/30/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Pkf Revisjon As
Regnskapsfører: Consulatet As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.34%
Resultat  
  
-36.59%
Egenkapital  
  
16.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 874.000 877.000 895.000 660.000 651.000
Resultat: 324.000 511.000 398.000 -1.276.000 133.000
Egenkapital: 2.244.000 1.919.000 1.408.000 1.010.000 2.286.000
Regnskap for  Rustad Investments As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 874.000 877.000 895.000 660.000 651.000
Driftskostnader -421.000 -245.000 -366.000 -1.821.000 -402.000
Driftsresultat 452.000 632.000 530.000 -1.161.000 248.000
Finansinntekter 37.000 37.000 37.000 35.000 31.000
Finanskostnader -165.000 -158.000 -169.000 -150.000 -146.000
Finans -128.000 -121.000 -132.000 -115.000 -115.000
Resultat før skatt 324.000 511.000 398.000 -1.276.000 133.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -25.000
Årsresultat 324.000 511.000 398.000 -1.276.000 108.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.018.000 5.064.000 5.111.000 5.155.000 5.205.000
Sum omløpsmidler 988.000 915.000 617.000 277.000 13.000
Sum eiendeler 6.006.000 5.979.000 5.728.000 5.432.000 5.218.000
Sum opptjent egenkapital 344.000 19.000 -492.000 -890.000 386.000
Sum egenkapital 2.244.000 1.919.000 1.408.000 1.010.000 2.286.000
Sum langsiktig gjeld 3.698.000 3.915.000 4.133.000 4.350.000 2.878.000
Sum kortsiktig gjeld 65.000 145.000 187.000 71.000 53.000
Sum gjeld og egenkapital 6.007.000 5.979.000 5.728.000 5.431.000 5.217.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 874.000 877.000 895.000 660.000 651.000
Driftsinntekter 874.000 877.000 895.000 660.000 651.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -71.000 0 -86.000 0 0
Avskrivning -46.000 -47.000 -50.000 -50.000 -51.000
Nedskrivning 0 0 -20.000 0 0
Andre driftskostnader -304.000 -198.000 -210.000 -1.771.000 -351.000
Driftskostnader -421.000 -245.000 -366.000 -1.821.000 -402.000
Driftsresultat 452.000 632.000 530.000 -1.161.000 248.000
Finansinntekter 37.000 37.000 37.000 35.000 31.000
Finanskostnader -165.000 -158.000 -169.000 -150.000 -146.000
Finans -128.000 -121.000 -132.000 -115.000 -115.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -12.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 324.000 511.000 398.000 -1.276.000 108.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.981.000 5.024.000 5.069.000 5.117.000 5.164.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 19.000 22.000 24.000 20.000 23.000
Sum varige driftsmidler 5.000.000 5.046.000 5.093.000 5.137.000 5.187.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Sum anleggsmidler 5.018.000 5.064.000 5.111.000 5.155.000 5.205.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 135.000 117.000 5.000 0 0
Andre fordringer 12.000 16.000 15.000 276.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 841.000 782.000 597.000 0 0
Sum omløpsmidler 988.000 915.000 617.000 277.000 13.000
Sum eiendeler 6.006.000 5.979.000 5.728.000 5.432.000 5.218.000
Sum opptjent egenkapital 344.000 19.000 -492.000 -890.000 386.000
Sum egenkapital 2.244.000 1.919.000 1.408.000 1.010.000 2.286.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 51.000 18.000
Sum langsiktig gjeld 3.698.000 3.915.000 4.133.000 4.350.000 2.878.000
Leverandørgjeld 4.000 0 1.000 2.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 25.000
Skyldig offentlige avgifter 23.000 127.000 124.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 38.000 17.000 62.000 19.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 65.000 145.000 187.000 71.000 53.000
Sum gjeld og egenkapital 6.007.000 5.979.000 5.728.000 5.431.000 5.217.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 923.000 770.000 430.000 206.000 -40.000
Likviditetsgrad 1 15.2 6.3 3.3 3.9 0.2
Likviditetsgrad 2 15.2 6.3 3.3 3.9 0.3
Soliditet 37.4 32.1 24.6 18.6 43.8
Resultatgrad 51.7 72.1 59.2 -175.9 38.1
Rentedekningsgrad 2.7 4 3.1 -7.7 1.9
Gjeldsgrad 1.7 2.1 3.1 4.4 1.3
Total kapitalrentabilitet 8.1 11.2 9.9 -20.7 5.3
Signatur
25.02.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.02.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex