Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rustad Sports Accounting
Juridisk navn:  Rustad Sports Accounting
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64863920
Postboks 26 C/O Haakon Rustad Yngves Veg 34 Fax:
3939 Porsgrunn 3913 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 987322004
Aksjekapital: 110.000 NOK
Etableringsdato: 10/9/2004
Foretakstype: ENK
Tidligere navn: rustad bud og regnskap
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 870.000
Resultat: 715.000
Egenkapital: 110.000
Regnskap for  Rustad Sports Accounting
Resultat 2018
Driftsinntekter 870.000
Driftskostnader -154.000
Driftsresultat 715.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 715.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 715.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 155.000
Sum eiendeler 155.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 110.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 45.000
Sum gjeld og egenkapital 155.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 870.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 870.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -154.000
Driftskostnader -154.000
Driftsresultat 715.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 715.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 103.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 51.000
Sum omløpsmidler 155.000
Sum eiendeler 155.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 110.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 12.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 32.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 45.000
Sum gjeld og egenkapital 155.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 110.000
Likviditetsgrad 1 3.4
Likviditetsgrad 2 3.4
Soliditet 7
Resultatgrad 82.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4
Total kapitalrentabilitet 461.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex