Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ruud-Pedersens Stiftelse
Juridisk navn:  Ruud-Pedersens Stiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67145744
Granåsen 23 Granåsen 23 Fax: 67145745
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 977140021
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/24/1997
Foretakstype: STI
Revisor: Partner Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
3800%
Egenkapital  
  
1.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 39.000 1.000 48.000 26.000 11.000
Egenkapital: 1.287.000 1.268.000 1.468.000 1.419.000 1.393.000
Regnskap for  Ruud-Pedersens Stiftelse
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -13.000 -10.000 -10.000 -10.000 -11.000
Driftsresultat -13.000 -10.000 -10.000 -10.000 -11.000
Finansinntekter 51.000 12.000 58.000 36.000 23.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 51.000 12.000 58.000 36.000 23.000
Resultat før skatt 39.000 1.000 48.000 26.000 11.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 39.000 1.000 48.000 26.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.307.000 1.270.000 1.469.000 1.421.000 1.395.000
Sum eiendeler 1.307.000 1.270.000 1.469.000 1.421.000 1.395.000
Sum opptjent egenkapital 1.287.000 1.268.000 1.468.000 1.419.000 1.393.000
Sum egenkapital 1.287.000 1.268.000 1.468.000 1.419.000 1.393.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 1.307.000 1.270.000 1.470.000 1.421.000 1.395.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -10.000 -10.000 -10.000 -11.000
Driftskostnader -13.000 -10.000 -10.000 -10.000 -11.000
Driftsresultat -13.000 -10.000 -10.000 -10.000 -11.000
Finansinntekter 51.000 12.000 58.000 36.000 23.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 51.000 12.000 58.000 36.000 23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -20.000 -200.000 0 0 -20.000
Årsresultat 39.000 1.000 48.000 26.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 267.000 546.000 538.000 484.000 452.000
Kasse, bank 1.041.000 725.000 932.000 937.000 943.000
Sum omløpsmidler 1.307.000 1.270.000 1.469.000 1.421.000 1.395.000
Sum eiendeler 1.307.000 1.270.000 1.469.000 1.421.000 1.395.000
Sum opptjent egenkapital 1.287.000 1.268.000 1.468.000 1.419.000 1.393.000
Sum egenkapital 1.287.000 1.268.000 1.468.000 1.419.000 1.393.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -20.000 -200.000 0 0 -20.000
Annen kortsiktig gjeld 20.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 20.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 1.307.000 1.270.000 1.470.000 1.421.000 1.395.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.287.000 1.268.000 1.467.000 1.419.000 1.393.000
Likviditetsgrad 1 65.3 6 734.5 710.5 697.5
Likviditetsgrad 2 65.3 6 734.5 710.5 697.6
Soliditet 98.5 99.8 99.9 99.9 99.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.9 0.2 3.3 1.8 0.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex