Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ryenberget Skole
Juridisk navn:  Ryenberget Skole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23210161
Enebakkveien 152 Enebakkveien 152 Fax: 23210160
0680 Oslo 680 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971526459
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 92
Etableringsdato: 12/30/1970
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Knif Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.62%
Resultat  
  
98.28%
Egenkapital  
  
50.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 32.430.000 31.602.000 29.729.000 26.499.000 28.345.000
Resultat: 920.000 464.000 -268.000 -1.037.000 816.000
Egenkapital: 2.743.000 1.824.000 1.360.000 1.627.000 2.665.000
Regnskap for  Ryenberget Skole
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 32.430.000 31.602.000 29.729.000 26.499.000 28.345.000
Driftskostnader -31.511.000 -31.140.000 -29.998.000 -27.538.000 -27.532.000
Driftsresultat 919.000 462.000 -269.000 -1.039.000 813.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 1.000 2.000 2.000
Resultat før skatt 920.000 464.000 -268.000 -1.037.000 816.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 920.000 464.000 -268.000 -1.037.000 816.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 173.000 236.000 299.000 362.000 425.000
Sum omløpsmidler 6.609.000 5.759.000 4.923.000 4.605.000 5.562.000
Sum eiendeler 6.782.000 5.995.000 5.222.000 4.967.000 5.987.000
Sum opptjent egenkapital 2.743.000 1.824.000 1.360.000 1.627.000 2.665.000
Sum egenkapital 2.743.000 1.824.000 1.360.000 1.627.000 2.665.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.039.000 4.171.000 3.863.000 3.340.000 3.323.000
Sum gjeld og egenkapital 6.782.000 5.995.000 5.223.000 4.967.000 5.988.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.430.000 31.602.000 29.729.000 26.499.000 3.396.000
Andre inntekter 0 0 0 0 24.950.000
Driftsinntekter 32.430.000 31.602.000 29.729.000 26.499.000 28.345.000
Varekostnad -498.000 -424.000 -462.000 -399.000 -474.000
Lønninger -23.485.000 -23.754.000 -21.243.000 -20.062.000 -20.230.000
Avskrivning -63.000 -63.000 -63.000 -63.000 -63.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.465.000 -6.899.000 -8.230.000 -7.014.000 -6.765.000
Driftskostnader -31.511.000 -31.140.000 -29.998.000 -27.538.000 -27.532.000
Driftsresultat 919.000 462.000 -269.000 -1.039.000 813.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 1.000 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 920.000 464.000 -268.000 -1.037.000 816.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 173.000 236.000 299.000 362.000 425.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 173.000 236.000 299.000 362.000 425.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 173.000 236.000 299.000 362.000 425.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 43.000 358.000 1.358.000 2.606.000 129.000
Andre fordringer 431.000 411.000 417.000 173.000 320.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.135.000 4.989.000 3.148.000 1.825.000 5.113.000
Sum omløpsmidler 6.609.000 5.759.000 4.923.000 4.605.000 5.562.000
Sum eiendeler 6.782.000 5.995.000 5.222.000 4.967.000 5.987.000
Sum opptjent egenkapital 2.743.000 1.824.000 1.360.000 1.627.000 2.665.000
Sum egenkapital 2.743.000 1.824.000 1.360.000 1.627.000 2.665.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 341.000 612.000 640.000 131.000 337.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.544.000 1.542.000 1.380.000 1.302.000 1.255.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.154.000 2.018.000 1.843.000 1.907.000 1.731.000
Sum kortsiktig gjeld 4.039.000 4.171.000 3.863.000 3.340.000 3.323.000
Sum gjeld og egenkapital 6.782.000 5.995.000 5.223.000 4.967.000 5.988.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.570.000 1.588.000 1.060.000 1.265.000 2.239.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.4 1.3 1.4 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.4 1.3 1.4 1.7
Soliditet 40.4 30.4 2 32.8 44.5
Resultatgrad 2.8 1.5 -0.9 -3.9 2.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.5 2.3 2.8 2.1 1.2
Total kapitalrentabilitet 13.6 7.7 -5.1 -20.9 13.6
Signatur
03.03.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex