Ryfylke Måkerøykeri AS
Juridisk navn:  Ryfylke Måkerøykeri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lindøyneset Lindøyneset Fax:
4169 Sørbokn 4169 Sørbokn
Fylke: Kommune:
Rogaland Finnøy
Org.nr: 987236663
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/25/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aktivapluss As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-93.41%
Egenkapital  
  
3.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 6.000 91.000 0 0 0
Egenkapital: 205.000 199.000 208.000 208.000 208.000
Regnskap for  Ryfylke Måkerøykeri AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -9.000 -9.000 -8.000 -8.000
Driftsresultat -11.000 -9.000 -9.000 -8.000 -8.000
Finansinntekter 17.000 100.000 9.000 8.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 17.000 100.000 9.000 8.000 8.000
Resultat før skatt 6.000 91.000 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 91.000 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 108.000 108.000 108.000 0 0
Sum omløpsmidler 98.000 91.000 100.000 208.000 208.000
Sum eiendeler 206.000 199.000 208.000 208.000 208.000
Sum opptjent egenkapital 105.000 99.000 108.000 108.000 108.000
Sum egenkapital 205.000 199.000 208.000 208.000 208.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 206.000 199.000 208.000 208.000 208.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -9.000 -9.000 -8.000 -8.000
Driftskostnader -11.000 -9.000 -9.000 -8.000 -8.000
Driftsresultat -11.000 -9.000 -9.000 -8.000 -8.000
Finansinntekter 17.000 100.000 9.000 8.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 17.000 100.000 9.000 8.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 91.000 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 108.000 108.000 108.000 0 0
Sum anleggsmidler 108.000 108.000 108.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 108.000 108.000
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 98.000 91.000 100.000 208.000 208.000
Sum eiendeler 206.000 199.000 208.000 208.000 208.000
Sum opptjent egenkapital 105.000 99.000 108.000 108.000 108.000
Sum egenkapital 205.000 199.000 208.000 208.000 208.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 206.000 199.000 208.000 208.000 208.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 97.000 91.000 100.000 208.000 208.000
Likviditetsgrad 1 9
Likviditetsgrad 2 9 0 0 0.0 0.0
Soliditet 99.5 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.9 45.7 0 0.0 0.0
Signatur
15.07.2013
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER
FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex