Ryfylkekokken As
Juridisk navn:  Ryfylkekokken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91549133
Storehamn 56 Storehamn 56 Fax:
4160 Finnøy 4160 Finnøy
Fylke: Kommune:
Rogaland Finnøy
Org.nr: 996287211
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 10/10/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.8%
Resultat  
  
-85.71%
Egenkapital  
  
5.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 2.912.000 3.027.000 3.629.000 3.919.000 3.425.000
Resultat: 31.000 217.000 -212.000 -82.000 60.000
Egenkapital: 368.000 348.000 193.000 358.000 443.000
Regnskap for  Ryfylkekokken As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 2.912.000 3.027.000 3.629.000 3.919.000 3.425.000
Driftskostnader -2.866.000 -2.804.000 -3.840.000 -3.998.000 -3.364.000
Driftsresultat 45.000 223.000 -211.000 -79.000 61.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -14.000 -6.000 -1.000 -3.000 -1.000
Finans -14.000 -6.000 -1.000 -3.000 0
Resultat før skatt 31.000 217.000 -212.000 -82.000 60.000
Skattekostnad -11.000 -66.000 46.000 -3.000 -18.000
Årsresultat 20.000 151.000 -165.000 -85.000 43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 173.000 12.000 125.000 126.000 0
Sum omløpsmidler 624.000 600.000 611.000 692.000 848.000
Sum eiendeler 797.000 612.000 736.000 818.000 848.000
Sum opptjent egenkapital 168.000 148.000 -7.000 158.000 243.000
Sum egenkapital 368.000 348.000 193.000 358.000 443.000
Sum langsiktig gjeld 131.000 0 0 0 17.000
Sum kortsiktig gjeld 298.000 264.000 543.000 460.000 388.000
Sum gjeld og egenkapital 797.000 612.000 736.000 818.000 848.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.912.000 3.027.000 3.629.000 3.919.000 3.335.000
Andre inntekter 0 0 0 0 90.000
Driftsinntekter 2.912.000 3.027.000 3.629.000 3.919.000 3.425.000
Varekostnad -652.000 -821.000 -1.035.000 -965.000 -1.226.000
Lønninger -1.304.000 -1.067.000 -1.580.000 -1.819.000 -1.150.000
Avskrivning -29.000 -35.000 -35.000 -35.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -881.000 -881.000 -1.190.000 -1.179.000 -988.000
Driftskostnader -2.866.000 -2.804.000 -3.840.000 -3.998.000 -3.364.000
Driftsresultat 45.000 223.000 -211.000 -79.000 61.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -14.000 -6.000 -1.000 -3.000 -1.000
Finans -14.000 -6.000 -1.000 -3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 20.000 151.000 -165.000 -85.000 43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 11.000 73.000 26.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 167.000 0 35.000 70.000 0
Sum varige driftsmidler 167.000 0 35.000 70.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 17.000 30.000 0
Sum anleggsmidler 173.000 12.000 125.000 126.000 0
Varebeholdning 36.000 67.000 62.000 62.000 95.000
Kundefordringer 362.000 150.000 338.000 383.000 253.000
Andre fordringer 19.000 34.000 42.000 44.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 207.000 349.000 169.000 202.000 499.000
Sum omløpsmidler 624.000 600.000 611.000 692.000 848.000
Sum eiendeler 797.000 612.000 736.000 818.000 848.000
Sum opptjent egenkapital 168.000 148.000 -7.000 158.000 243.000
Sum egenkapital 368.000 348.000 193.000 358.000 443.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 131.000 0 0 0 17.000
Leverandørgjeld 51.000 57.000 139.000 97.000 70.000
Betalbar skatt 6.000 4.000 0 30.000 20.000
Skyldig offentlige avgifter 95.000 87.000 136.000 125.000 180.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 145.000 115.000 268.000 208.000 118.000
Sum kortsiktig gjeld 298.000 264.000 543.000 460.000 388.000
Sum gjeld og egenkapital 797.000 612.000 736.000 818.000 848.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 326.000 336.000 68.000 232.000 460.000
Likviditetsgrad 1 2 2 1.1 1.5 2.2
Likviditetsgrad 2 2 2 1.1 1.4 2.0
Soliditet 46.2 56.9 26.2 43.8 52.2
Resultatgrad 1.5 7.4 -5.8 -2.0 1.8
Rentedekningsgrad 3.2 37.2 -211.0 -26.3 62.0
Gjeldsgrad 1.2 0.8 2.8 1.3 0.9
Total kapitalrentabilitet 5.6 36.4 -28.7 -9.7 7.3
Signatur
16.03.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
SIGNATUR I FELLESSKAP
SKEISEID TOR ØYVIND
SELVAAG FRODE
Prokurister
16.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex