Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rygge Båtforening
Juridisk navn:  Rygge Båtforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69268042
Postboks 2050 Båthavnveien 100 Fax:
1520 Moss 1570 Dilling
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 992443685
Aksjekapital: 4.862.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/13/1967
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.47%
Resultat  
  
-25.29%
Egenkapital  
  
4.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.238.000 2.163.000 2.126.000 2.136.000 2.102.000
Resultat: 195.000 261.000 393.000 468.000 106.000
Egenkapital: 4.862.000 4.667.000 4.406.000 4.014.000 3.545.000
Regnskap for  Rygge Båtforening
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.238.000 2.163.000 2.126.000 2.136.000 2.102.000
Driftskostnader -1.825.000 -1.645.000 -1.459.000 -1.355.000 -1.588.000
Driftsresultat 413.000 518.000 667.000 781.000 514.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -219.000 -257.000 -275.000 -312.000 -408.000
Finans -219.000 -257.000 -275.000 -312.000 -408.000
Resultat før skatt 195.000 261.000 393.000 468.000 106.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 195.000 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.272.000 19.810.000 20.253.000 20.887.000 20.738.000
Sum omløpsmidler 2.083.000 1.821.000 1.586.000 957.000 1.044.000
Sum eiendeler 21.355.000 21.631.000 21.839.000 21.844.000 21.782.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 4.862.000 4.667.000 4.406.000 4.014.000 3.545.000
Sum langsiktig gjeld 16.301.000 16.812.000 17.284.000 17.662.000 18.121.000
Sum kortsiktig gjeld 192.000 151.000 149.000 169.000 115.000
Sum gjeld og egenkapital 21.355.000 21.630.000 21.839.000 21.845.000 21.781.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 379.000 376.000 374.000 375.000 376.000
Andre inntekter 1.859.000 1.787.000 1.752.000 1.761.000 1.727.000
Driftsinntekter 2.238.000 2.163.000 2.126.000 2.136.000 2.102.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.825.000 -1.645.000 -1.459.000 -1.355.000 -1.588.000
Driftskostnader -1.825.000 -1.645.000 -1.459.000 -1.355.000 -1.588.000
Driftsresultat 413.000 518.000 667.000 781.000 514.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -219.000 -257.000 -275.000 -312.000 -408.000
Finans -219.000 -257.000 -275.000 -312.000 -408.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 195.000 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 18.652.000 19.160.000 19.573.000 20.177.000 20.076.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 619.000 650.000 680.000 710.000 662.000
Sum varige driftsmidler 19.272.000 19.810.000 20.253.000 20.887.000 20.738.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.272.000 19.810.000 20.253.000 20.887.000 20.738.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 18.000 9.000 16.000 21.000 5.000
Andre fordringer 73.000 0 65.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.992.000 1.812.000 1.505.000 936.000 1.039.000
Sum omløpsmidler 2.083.000 1.821.000 1.586.000 957.000 1.044.000
Sum eiendeler 21.355.000 21.631.000 21.839.000 21.844.000 21.782.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 4.862.000 4.667.000 4.406.000 4.014.000 3.545.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.301.000 16.812.000 17.284.000 17.662.000 18.121.000
Leverandørgjeld 85.000 10.000 73.000 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 0 0 36.000 35.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 104.000 142.000 76.000 133.000 79.000
Sum kortsiktig gjeld 192.000 151.000 149.000 169.000 115.000
Sum gjeld og egenkapital 21.355.000 21.630.000 21.839.000 21.845.000 21.781.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.891.000 1.670.000 1.437.000 788.000 929.000
Likviditetsgrad 1 10.8 12.1 10.6 5.7 9.1
Likviditetsgrad 2 10.8 12.1 10.6 5.7 9.1
Soliditet 22.8 21.6 20.2 18.4 16.3
Resultatgrad 18.5 23.9 31.4 36.6 24.5
Rentedekningsgrad 1.9 2 2.4 2.5 1.3
Gjeldsgrad 3.4 3.6 4 4.4 5.1
Total kapitalrentabilitet 1.9 2.4 3.1 3.6 2.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex