Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sæbøvåg Slip Og Mek Verksted AS
Juridisk navn:  Sæbøvåg Slip Og Mek Verksted AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/Tor Dame Ytrebygdsvegen 129 Fax:
5251 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 932062186
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/8/1949 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Xacct Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
100%
Resultat  
  
100%
Egenkapital  
  
3.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.000 1.000 4.000 4.000 3.000
Resultat: 2.000 1.000 4.000 4.000 3.000
Egenkapital: 56.000 54.000 53.000 49.000 45.000
Regnskap for  Sæbøvåg Slip Og Mek Verksted AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.000 1.000 4.000 4.000 3.000
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 2.000 1.000 4.000 4.000 3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 2.000 1.000 4.000 4.000 3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 1.000 4.000 4.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Sum omløpsmidler 21.000 19.000 17.000 13.000 10.000
Sum eiendeler 61.000 59.000 57.000 53.000 50.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 56.000 54.000 53.000 49.000 45.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 60.000 58.000 57.000 53.000 49.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.000 1.000 4.000 4.000 3.000
Driftsinntekter 2.000 1.000 4.000 4.000 3.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 2.000 1.000 4.000 4.000 3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 1.000 4.000 4.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Sum varige driftsmidler 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.000 19.000 17.000 13.000 10.000
Sum omløpsmidler 21.000 19.000 17.000 13.000 10.000
Sum eiendeler 61.000 59.000 57.000 53.000 50.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 56.000 54.000 53.000 49.000 45.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 60.000 58.000 57.000 53.000 49.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.000 15.000 13.000 9.000 6.000
Likviditetsgrad 1 5.3 4.8 4.3 3.3 2.5
Likviditetsgrad 2 5.3 4.8 4.3 3.3 2.6
Soliditet 93.3 93.1 9 92.5 91.8
Resultatgrad 1 1 1 100.0 100.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 3.3 1.7 7 7.5 6.1
Signatur
16.12.2011
SELSKAPETS ANLIGGENDE LEDES AV ET STYRE BESTÅENDE AV 2 MED-
LEMMER SOM HVER FOR SEG FORPLIKTER SELSKAPET OG TEGNER DET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex