Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sælen Tomte- Og Utbyggingsselskap As
Juridisk navn:  Sælen Tomte- Og Utbyggingsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
v/ Linda Sælen Teigland Hamrevegen 25E Hamrevegen 25E Fax:
5229 Kalandseidet 5229 Kalandseidet
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 914126878
Aksjekapital: 240.000 NOK
Etableringsdato: 8/7/2014 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 233.000 233.000 233.000 233.000 233.000
Regnskap for  Sælen Tomte- Og Utbyggingsselskap As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 224.000 224.000 313.000 224.000 224.000
Sum omløpsmidler 175.000 175.000 9.000 9.000 9.000
Sum eiendeler 399.000 399.000 322.000 233.000 233.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 233.000 233.000 233.000 233.000 233.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 166.000 166.000 89.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 399.000 399.000 322.000 233.000 233.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 224.000 224.000 224.000 224.000 224.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 89.000 0 0
Sum varige driftsmidler 224.000 224.000 313.000 224.000 224.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 224.000 224.000 313.000 224.000 224.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 166.000 0 0 0
Kasse, bank 175.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Sum omløpsmidler 175.000 175.000 9.000 9.000 9.000
Sum eiendeler 399.000 399.000 322.000 233.000 233.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 233.000 233.000 233.000 233.000 233.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 166.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 166.000 0 89.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 166.000 166.000 89.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 399.000 399.000 322.000 233.000 233.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.000 9.000 -80.000 9.000 9.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 0.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 0.1 0 0.0
Soliditet 58.4 58.4 72.4 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.4 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0 0.0
Signatur
01.06.2017
STYRET I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
01.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex