Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sævikson AS
Juridisk navn:  Sævikson AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95127015
Postboks 280 Nørvågen Fax:
6099 Fosnavåg 6090 Fosnavåg
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Herøy i Møre og Romsdal
Org.nr: 885401392
Aksjekapital: 64.500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Skipsregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.68%
Resultat  
  
19.55%
Egenkapital  
  
-3.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 24.085.000 26.374.000 44.031.000 36.174.000 33.370.000
Resultat: -3.083.000 -3.832.000 6.738.000 1.059.000 2.680.000
Egenkapital: 67.140.000 69.354.000 72.155.000 67.392.000 66.699.000
Regnskap for  Sævikson AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 24.085.000 26.374.000 44.031.000 36.174.000 33.370.000
Driftskostnader -22.692.000 -25.755.000 -32.533.000 -30.170.000 -25.496.000
Driftsresultat 1.394.000 620.000 11.497.000 6.004.000 7.873.000
Finansinntekter 160.000 178.000 287.000 89.000 766.000
Finanskostnader -4.637.000 -4.629.000 -5.045.000 -5.035.000 -5.960.000
Finans -4.477.000 -4.451.000 -4.758.000 -4.946.000 -5.194.000
Resultat før skatt -3.083.000 -3.832.000 6.738.000 1.059.000 2.680.000
Skattekostnad 869.000 1.031.000 -1.975.000 -366.000 -803.000
Årsresultat -2.214.000 -2.801.000 4.763.000 693.000 1.877.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 141.637.000 148.445.000 155.254.000 162.031.000 168.814.000
Sum omløpsmidler 8.419.000 7.762.000 16.226.000 12.493.000 3.563.000
Sum eiendeler 150.056.000 156.207.000 171.480.000 174.524.000 172.377.000
Sum opptjent egenkapital 2.639.000 4.853.000 7.654.000 2.891.000 2.198.000
Sum egenkapital 67.140.000 69.354.000 72.155.000 67.392.000 66.699.000
Sum langsiktig gjeld 80.279.000 82.399.000 93.430.000 101.868.000 100.702.000
Sum kortsiktig gjeld 2.637.000 4.455.000 5.896.000 5.264.000 4.976.000
Sum gjeld og egenkapital 150.056.000 156.208.000 171.481.000 174.524.000 172.377.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.085.000 26.374.000 44.031.000 36.174.000 24.004.000
Andre inntekter 0 0 0 0 9.366.000
Driftsinntekter 24.085.000 26.374.000 44.031.000 36.174.000 33.370.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -7.651.000 -8.301.000 -12.958.000 -10.612.000 -7.095.000
Avskrivning -6.804.000 -6.804.000 -6.801.000 -6.797.000 -6.794.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.237.000 -10.650.000 -12.774.000 -12.761.000 -11.607.000
Driftskostnader -22.692.000 -25.755.000 -32.533.000 -30.170.000 -25.496.000
Driftsresultat 1.394.000 620.000 11.497.000 6.004.000 7.873.000
Finansinntekter 160.000 178.000 287.000 89.000 766.000
Finanskostnader -4.637.000 -4.629.000 -5.045.000 -5.035.000 -5.960.000
Finans -4.477.000 -4.451.000 -4.758.000 -4.946.000 -5.194.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.214.000 -2.801.000 4.763.000 693.000 1.877.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 73.933.000 76.113.000 78.293.000 80.472.000 82.652.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 29.000 39.000 16.000 0
Sum varige driftsmidler 67.699.000 72.323.000 76.947.000 81.538.000 86.137.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
Sum anleggsmidler 141.637.000 148.445.000 155.254.000 162.031.000 168.814.000
Varebeholdning 950.000 950.000 950.000 898.000 475.000
Kundefordringer 0 963.000 0 0 0
Andre fordringer 97.000 342.000 574.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.372.000 5.508.000 14.702.000 11.595.000 3.088.000
Sum omløpsmidler 8.419.000 7.762.000 16.226.000 12.493.000 3.563.000
Sum eiendeler 150.056.000 156.207.000 171.480.000 174.524.000 172.377.000
Sum opptjent egenkapital 2.639.000 4.853.000 7.654.000 2.891.000 2.198.000
Sum egenkapital 67.140.000 69.354.000 72.155.000 67.392.000 66.699.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.529.000 2.399.000 3.430.000 1.454.000 1.088.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 80.279.000 82.399.000 93.430.000 101.868.000 100.702.000
Leverandørgjeld 438.000 1.100.000 726.000 760.000 1.265.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.614.000 1.707.000 4.619.000 3.349.000 2.707.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 585.000 1.648.000 550.000 1.155.000 1.005.000
Sum kortsiktig gjeld 2.637.000 4.455.000 5.896.000 5.264.000 4.976.000
Sum gjeld og egenkapital 150.056.000 156.208.000 171.481.000 174.524.000 172.377.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.782.000 3.307.000 10.330.000 7.229.000 -1.413.000
Likviditetsgrad 1 3.2 1.7 2.8 2.4 0.7
Likviditetsgrad 2 2.9 1.6 2.6 2.3 0.7
Soliditet 44.7 44.4 42.1 38.6 38.7
Resultatgrad 5.8 2.4 26.1 16.6 23.6
Rentedekningsgrad 0.3 0.2 2.3 1.2 1.4
Gjeldsgrad 1.2 1.3 1.4 1.6 1.6
Total kapitalrentabilitet 1.0 0.5 6.9 3.5 5.0
Signatur
17.12.2008
STYRETS LEDER ALENE ETTER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.12.2008
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex