Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Søberg Gård As
Juridisk navn:  Søberg Gård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62489539
Nord-Østerdalsveien 5716 Fax: 62489630
2560 Alvdal 2560 Alvdal
Fylke: Kommune:
Hedmark Alvdal
Org.nr: 939043535
Aksjekapital: 101.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 7/1/1985 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Nord-Øst Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.39%
Resultat  
  
-346.74%
Egenkapital  
  
-80.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.967.000 2.381.000 2.207.000 1.674.000 873.000
Resultat: -411.000 -92.000 32.000 7.000 32.000
Egenkapital: 114.000 581.000 655.000 634.000 633.000
Regnskap for  Søberg Gård As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.967.000 2.381.000 2.207.000 1.674.000 873.000
Driftskostnader -2.340.000 -2.454.000 -2.154.000 -1.647.000 -836.000
Driftsresultat -374.000 -73.000 52.000 27.000 37.000
Finansinntekter 1.000 3.000 4.000 8.000 12.000
Finanskostnader -37.000 -23.000 -24.000 -29.000 -17.000
Finans -36.000 -20.000 -20.000 -21.000 -5.000
Resultat før skatt -411.000 -92.000 32.000 7.000 32.000
Skattekostnad -56.000 18.000 -11.000 -6.000 -9.000
Årsresultat -467.000 -74.000 21.000 0 23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 520.000 186.000 177.000 174.000 230.000
Sum omløpsmidler 895.000 1.071.000 1.459.000 1.213.000 1.081.000
Sum eiendeler 1.415.000 1.257.000 1.636.000 1.387.000 1.311.000
Sum opptjent egenkapital 13.000 480.000 554.000 533.000 532.000
Sum egenkapital 114.000 581.000 655.000 634.000 633.000
Sum langsiktig gjeld 636.000 436.000 489.000 540.000 597.000
Sum kortsiktig gjeld 665.000 240.000 492.000 213.000 81.000
Sum gjeld og egenkapital 1.415.000 1.257.000 1.636.000 1.387.000 1.311.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.945.000 2.377.000 2.198.000 1.674.000 873.000
Andre inntekter 22.000 4.000 9.000 0 0
Driftsinntekter 1.967.000 2.381.000 2.207.000 1.674.000 873.000
Varekostnad -1.166.000 -1.603.000 -1.458.000 -1.266.000 -562.000
Lønninger -436.000 -256.000 -118.000 -1.000 -1.000
Avskrivning -32.000 -22.000 -15.000 -19.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -706.000 -573.000 -563.000 -361.000 -250.000
Driftskostnader -2.340.000 -2.454.000 -2.154.000 -1.647.000 -836.000
Driftsresultat -374.000 -73.000 52.000 27.000 37.000
Finansinntekter 1.000 3.000 4.000 8.000 12.000
Finanskostnader -37.000 -23.000 -24.000 -29.000 -17.000
Finans -36.000 -20.000 -20.000 -21.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -467.000 -74.000 21.000 0 23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 56.000 38.000 42.000 42.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 2.000 4.000
Driftsløsøre 334.000 90.000 61.000 15.000 32.000
Sum varige driftsmidler 334.000 90.000 61.000 17.000 36.000
Sum finansielle anleggsmidler 187.000 40.000 77.000 115.000 152.000
Sum anleggsmidler 520.000 186.000 177.000 174.000 230.000
Varebeholdning 651.000 612.000 684.000 645.000 507.000
Kundefordringer 150.000 84.000 64.000 45.000 26.000
Andre fordringer 6.000 2.000 0 12.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 87.000 373.000 711.000 511.000 539.000
Sum omløpsmidler 895.000 1.071.000 1.459.000 1.213.000 1.081.000
Sum eiendeler 1.415.000 1.257.000 1.636.000 1.387.000 1.311.000
Sum opptjent egenkapital 13.000 480.000 554.000 533.000 532.000
Sum egenkapital 114.000 581.000 655.000 634.000 633.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 392.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 636.000 436.000 489.000 540.000 597.000
Leverandørgjeld 110.000 125.000 329.000 80.000 41.000
Betalbar skatt 0 0 6.000 6.000 7.000
Skyldig offentlige avgifter 108.000 66.000 120.000 37.000 13.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 55.000 49.000 37.000 90.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 665.000 240.000 492.000 213.000 81.000
Sum gjeld og egenkapital 1.415.000 1.257.000 1.636.000 1.387.000 1.311.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 230.000 831.000 967.000 1.000.000 1.000.000
Likviditetsgrad 1 1.3 4.5 3 5.7 13.3
Likviditetsgrad 2 0.4 1.9 1.6 2.7 7.1
Soliditet 8.1 46.2 4 45.7 48.3
Resultatgrad - -3.1 2.4 1.6 4.2
Rentedekningsgrad -10.1 -3.2 2.2 1.2 2.9
Gjeldsgrad 11.4 1.2 1.5 1.2 1.1
Total kapitalrentabilitet -26.4 -5.6 3.4 2.5 3.7
Signatur
04.07.2017
SELSKAPETS SIGNATUR INNEHAD AV STYRETS FORMANN.
Prokurister
04.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex