Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sølenpølsa As
Juridisk navn:  Sølenpølsa As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90117054
Skisporet 368 Lomnessjøen Fax:
2319 Hamar 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 913510666
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/8/2014 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.97%
Resultat  
  
243.75%
Egenkapital  
  
62.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 189.000 201.000 292.000 114.000 114.000
Resultat: 23.000 -16.000 131.000 -90.000 -90.000
Egenkapital: 57.000 35.000 52.000 -72.000 -72.000
Regnskap for  Sølenpølsa As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 189.000 201.000 292.000 114.000 114.000
Driftskostnader -166.000 -217.000 -161.000 -203.000 -203.000
Driftsresultat 23.000 -16.000 131.000 -89.000 -89.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 0 0 0 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 23.000 -16.000 131.000 -90.000 -90.000
Skattekostnad -2.000 0 -8.000 0 0
Årsresultat 21.000 -16.000 123.000 -90.000 -90.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 127.000 138.000 109.000 43.000 43.000
Sum eiendeler 143.000 138.000 109.000 43.000 43.000
Sum opptjent egenkapital 39.000 17.000 34.000 -90.000 -90.000
Sum egenkapital 57.000 35.000 52.000 -72.000 -72.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 86.000 103.000 57.000 114.000 114.000
Sum gjeld og egenkapital 143.000 138.000 109.000 42.000 42.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 189.000 201.000 292.000 114.000 114.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 189.000 201.000 292.000 114.000 114.000
Varekostnad -91.000 -126.000 -54.000 -139.000 -139.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -3.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -72.000 -91.000 -107.000 -64.000 -64.000
Driftskostnader -166.000 -217.000 -161.000 -203.000 -203.000
Driftsresultat 23.000 -16.000 131.000 -89.000 -89.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 0 0 0 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 21.000 -16.000 123.000 -90.000 -90.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 16.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 16.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.000 0 0 0 0
Varebeholdning 17.000 17.000 63.000 11.000 11.000
Kundefordringer 6.000 -7.000 9.000 12.000 12.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 104.000 127.000 36.000 19.000 19.000
Sum omløpsmidler 127.000 138.000 109.000 43.000 43.000
Sum eiendeler 143.000 138.000 109.000 43.000 43.000
Sum opptjent egenkapital 39.000 17.000 34.000 -90.000 -90.000
Sum egenkapital 57.000 35.000 52.000 -72.000 -72.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 15.000 0 0 0
Betalbar skatt 1.000 0 8.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 7.000 15.000 -16.000 -16.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 81.000 81.000 34.000 130.000 130.000
Sum kortsiktig gjeld 86.000 103.000 57.000 114.000 114.000
Sum gjeld og egenkapital 143.000 138.000 109.000 42.000 42.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 41.000 35.000 52.000 -71.000 -71.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.9 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 0.9 0.3 0.3
Soliditet 39.9 25.4 47.7 -171.4 -171.4
Resultatgrad 12.2 44.9 -78.1 -78.1
Rentedekningsgrad -89.0 -89.0
Gjeldsgrad 1.5 2.9 1.1 -1.6 -1.6
Total kapitalrentabilitet 16.1 -11.6 120.2 -211.9 -211.9
Signatur
07.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex