Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sølenpølsa As
Juridisk navn:  Sølenpølsa As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90117054
Skisporet 368 Lomnessjøen Fax:
2319 Hamar 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 913510666
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/8/2014 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.81%
Resultat  
  
-265.22%
Egenkapital  
  
-59.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 144.000 189.000 201.000 292.000 114.000
Resultat: -38.000 23.000 -16.000 131.000 -90.000
Egenkapital: 23.000 57.000 35.000 52.000 -72.000
Regnskap for  Sølenpølsa As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 144.000 189.000 201.000 292.000 114.000
Driftskostnader -183.000 -166.000 -217.000 -161.000 -203.000
Driftsresultat -38.000 23.000 -16.000 131.000 -89.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 0 -1.000
Resultat før skatt -38.000 23.000 -16.000 131.000 -90.000
Skattekostnad 4.000 -2.000 0 -8.000 0
Årsresultat -34.000 21.000 -16.000 123.000 -90.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.000 16.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 77.000 127.000 138.000 109.000 43.000
Sum eiendeler 94.000 143.000 138.000 109.000 43.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 39.000 17.000 34.000 -90.000
Sum egenkapital 23.000 57.000 35.000 52.000 -72.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 71.000 86.000 103.000 57.000 114.000
Sum gjeld og egenkapital 94.000 143.000 138.000 109.000 42.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 144.000 189.000 201.000 292.000 114.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 144.000 189.000 201.000 292.000 114.000
Varekostnad -102.000 -91.000 -126.000 -54.000 -139.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -3.000 -3.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -78.000 -72.000 -91.000 -107.000 -64.000
Driftskostnader -183.000 -166.000 -217.000 -161.000 -203.000
Driftsresultat -38.000 23.000 -16.000 131.000 -89.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -34.000 21.000 -16.000 123.000 -90.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 16.000 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 13.000 16.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 17.000 16.000 0 0 0
Varebeholdning 17.000 17.000 17.000 63.000 11.000
Kundefordringer 0 6.000 -7.000 9.000 12.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 60.000 104.000 127.000 36.000 19.000
Sum omløpsmidler 77.000 127.000 138.000 109.000 43.000
Sum eiendeler 94.000 143.000 138.000 109.000 43.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 39.000 17.000 34.000 -90.000
Sum egenkapital 23.000 57.000 35.000 52.000 -72.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 0 15.000 0 0
Betalbar skatt 0 1.000 0 8.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 4.000 7.000 15.000 -16.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 66.000 81.000 81.000 34.000 130.000
Sum kortsiktig gjeld 71.000 86.000 103.000 57.000 114.000
Sum gjeld og egenkapital 94.000 143.000 138.000 109.000 42.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.000 41.000 35.000 52.000 -71.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.5 1.3 1.9 0.4
Likviditetsgrad 2 0.8 1.3 1.2 0.9 0.3
Soliditet 24.5 39.9 25.4 47.7 -171.4
Resultatgrad -26.4 12.2 44.9 -78.1
Rentedekningsgrad -89.0
Gjeldsgrad 3.1 1.5 2.9 1.1 -1.6
Total kapitalrentabilitet -40.4 16.1 -11.6 120.2 -211.9
Signatur
07.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex