Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Søndergaard Rickfelt As Arkitekter Mnal
Juridisk navn:  Søndergaard Rickfelt As Arkitekter Mnal
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35029500
O H Holtas Gate 29A O H Holtas Gate 29A Fax: 35029501
3678 Notodden 3678 Notodden
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Notodden
Org.nr: 939658106
Aksjekapital: 218.500 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 4/2/1986 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Haugerud Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.65%
Resultat  
  
-8.19%
Egenkapital  
  
16.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 15.889.000 14.231.000 11.877.000 11.210.000 8.608.000
Resultat: 897.000 977.000 192.000 1.024.000 681.000
Egenkapital: 3.383.000 2.914.000 2.165.000 2.023.000 1.259.000
Regnskap for  Søndergaard Rickfelt As Arkitekter Mnal
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 15.889.000 14.231.000 11.877.000 11.210.000 8.608.000
Driftskostnader -14.982.000 -13.243.000 -11.671.000 -10.168.000 -7.922.000
Driftsresultat 907.000 989.000 206.000 1.042.000 686.000
Finansinntekter 9.000 4.000 6.000 3.000 16.000
Finanskostnader -19.000 -17.000 -20.000 -21.000 -21.000
Finans -10.000 -13.000 -14.000 -18.000 -5.000
Resultat før skatt 897.000 977.000 192.000 1.024.000 681.000
Skattekostnad -198.000 -228.000 -50.000 -260.000 -190.000
Årsresultat 699.000 749.000 142.000 764.000 490.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 714.000 306.000 337.000 369.000 292.000
Sum omløpsmidler 6.276.000 5.815.000 4.696.000 4.623.000 3.181.000
Sum eiendeler 6.990.000 6.121.000 5.033.000 4.992.000 3.473.000
Sum opptjent egenkapital 3.165.000 2.696.000 1.947.000 1.805.000 1.041.000
Sum egenkapital 3.383.000 2.914.000 2.165.000 2.023.000 1.259.000
Sum langsiktig gjeld 252.000 301.000 352.000 403.000 454.000
Sum kortsiktig gjeld 3.354.000 2.905.000 2.516.000 2.565.000 1.760.000
Sum gjeld og egenkapital 6.990.000 6.121.000 5.034.000 4.992.000 3.474.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.880.000 14.212.000 11.869.000 11.171.000 8.424.000
Andre inntekter 9.000 19.000 9.000 38.000 184.000
Driftsinntekter 15.889.000 14.231.000 11.877.000 11.210.000 8.608.000
Varekostnad -1.189.000 -705.000 -459.000 -498.000 -79.000
Lønninger -10.865.000 -10.451.000 -9.335.000 -7.999.000 -6.253.000
Avskrivning -36.000 -27.000 -27.000 -21.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.892.000 -2.060.000 -1.850.000 -1.650.000 -1.590.000
Driftskostnader -14.982.000 -13.243.000 -11.671.000 -10.168.000 -7.922.000
Driftsresultat 907.000 989.000 206.000 1.042.000 686.000
Finansinntekter 9.000 4.000 6.000 3.000 16.000
Finanskostnader -19.000 -17.000 -20.000 -21.000 -21.000
Finans -10.000 -13.000 -14.000 -18.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 699.000 749.000 142.000 764.000 490.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 141.000 23.000 55.000 87.000 10.000
Fast eiendom 283.000 283.000 283.000 283.000 283.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 291.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 574.000 283.000 283.000 283.000 283.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 714.000 306.000 337.000 369.000 292.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.276.000 2.721.000 2.725.000 1.805.000 1.897.000
Andre fordringer 106.000 134.000 61.000 38.000 59.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.894.000 2.960.000 1.911.000 2.780.000 1.224.000
Sum omløpsmidler 6.276.000 5.815.000 4.696.000 4.623.000 3.181.000
Sum eiendeler 6.990.000 6.121.000 5.033.000 4.992.000 3.473.000
Sum opptjent egenkapital 3.165.000 2.696.000 1.947.000 1.805.000 1.041.000
Sum egenkapital 3.383.000 2.914.000 2.165.000 2.023.000 1.259.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 252.000 301.000 352.000 403.000 454.000
Leverandørgjeld 245.000 282.000 144.000 142.000 97.000
Betalbar skatt 187.000 223.000 45.000 284.000 22.000
Skyldig offentlige avgifter 1.565.000 1.174.000 1.345.000 1.168.000 808.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.357.000 1.227.000 982.000 972.000 833.000
Sum kortsiktig gjeld 3.354.000 2.905.000 2.516.000 2.565.000 1.760.000
Sum gjeld og egenkapital 6.990.000 6.121.000 5.034.000 4.992.000 3.474.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.922.000 2.910.000 2.180.000 2.058.000 1.421.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2 1.9 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 1.9 2 1.9 1.8 1.9
Soliditet 48.4 47.6 4 40.5 36.3
Resultatgrad 5.7 6.9 1.7 9.3 8.0
Rentedekningsgrad 47.7 58.2 10.3 49.6 33.4
Gjeldsgrad 1.1 1.1 1.3 1.5 1.8
Total kapitalrentabilitet 13.1 16.2 4.2 20.9 20.2
Signatur
29.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
29.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex