Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Søndersrød Holding Vbh As
Juridisk navn:  Søndersrød Holding Vbh As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Søndersrød Søndersrød Fax:
3295 Helgeroa 3295 Helgeroa
Fylke: Kommune:
Vestfold Larvik
Org.nr: 918196188
Aksjekapital: 89.797 NOK
Etableringsdato: 10/10/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Henka Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-98.68%
Egenkapital  
  
0.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016
Omsetning: 0 0
Resultat: 27.000 2.040.000
Egenkapital: 5.315.000 5.294.000
Regnskap for  Søndersrød Holding Vbh As
Resultat 2017 2016
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -22.000 -92.000
Driftsresultat -22.000 -92.000
Finansinntekter 49.000 2.212.000
Finanskostnader 0 -81.000
Finans 49.000 2.131.000
Resultat før skatt 27.000 2.040.000
Skattekostnad -7.000 10.000
Årsresultat 21.000 2.050.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.168.000 3.158.000
Sum omløpsmidler 2.147.000 4.994.000
Sum eiendeler 5.315.000 8.152.000
Sum opptjent egenkapital 5.221.000 5.200.000
Sum egenkapital 5.315.000 5.294.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 2.857.000
Sum gjeld og egenkapital 5.315.000 8.151.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -92.000
Driftskostnader -22.000 -92.000
Driftsresultat -22.000 -92.000
Finansinntekter 49.000 2.212.000
Finanskostnader 0 -81.000
Finans 49.000 2.131.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 21.000 2.050.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 10.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.164.000 3.147.000
Sum anleggsmidler 3.168.000 3.158.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 2.147.000 4.494.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 500.000
Sum omløpsmidler 2.147.000 4.994.000
Sum eiendeler 5.315.000 8.152.000
Sum opptjent egenkapital 5.221.000 5.200.000
Sum egenkapital 5.315.000 5.294.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 2.857.000
Sum kortsiktig gjeld 0 2.857.000
Sum gjeld og egenkapital 5.315.000 8.151.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.147.000 2.137.000
Likviditetsgrad 1 1.7
Likviditetsgrad 2 0 1.7
Soliditet 1 64.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.1
Gjeldsgrad 0 0.5
Total kapitalrentabilitet 0.5 2
Signatur
10.02.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
10.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex