Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sør-Trøndelag Landbruksselskap
Juridisk navn:  Sør-Trøndelag Landbruksselskap
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73199005
Statens Hus E.C. Dahls Gate 10 Fax: 73199066
7468 Trondheim 7012 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 985160570
Aksjekapital: 7.025 NOK
Etableringsdato: 4/26/2002
Foretakstype: STI
Revisor: Revisorgruppen Orkla Trøndelag As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
8%
Resultat  
  
141.58%
Egenkapital  
  
2.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 216.000 200.000 199.000 188.000 187.000
Resultat: 116.000 -279.000 32.000 -28.000 63.000
Egenkapital: 4.891.000 4.775.000 5.054.000 5.022.000 5.050.000
Regnskap for  Sør-Trøndelag Landbruksselskap
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 216.000 200.000 199.000 188.000 187.000
Driftskostnader -450.000 -627.000 -322.000 -236.000 -216.000
Driftsresultat -234.000 -428.000 -123.000 -48.000 -29.000
Finansinntekter 350.000 149.000 181.000 172.000 53.000
Finanskostnader 0 -1.000 -26.000 -152.000 39.000
Finans 350.000 148.000 155.000 20.000 92.000
Resultat før skatt 116.000 -279.000 32.000 -28.000 63.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 116.000 -279.000 32.000 -28.000 63.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.151.000 2.151.000 2.165.000 2.195.000 2.225.000
Sum omløpsmidler 2.747.000 2.628.000 2.888.000 2.826.000 2.826.000
Sum eiendeler 4.898.000 4.779.000 5.053.000 5.021.000 5.051.000
Sum opptjent egenkapital 4.891.000 4.775.000 5.054.000 5.022.000 5.050.000
Sum egenkapital 4.891.000 4.775.000 5.054.000 5.022.000 5.050.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 4.000 0 0 2.000
Sum gjeld og egenkapital 4.898.000 4.779.000 5.054.000 5.022.000 5.052.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.000 0 0 0 0
Andre inntekter 207.000 200.000 199.000 188.000 187.000
Driftsinntekter 216.000 200.000 199.000 188.000 187.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 -14.000 -30.000 -30.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -449.000 -613.000 -292.000 -206.000 -186.000
Driftskostnader -450.000 -627.000 -322.000 -236.000 -216.000
Driftsresultat -234.000 -428.000 -123.000 -48.000 -29.000
Finansinntekter 350.000 149.000 181.000 172.000 53.000
Finanskostnader 0 -1.000 -26.000 -152.000 39.000
Finans 350.000 148.000 155.000 20.000 92.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 116.000 -279.000 32.000 -28.000 63.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.151.000 2.151.000 2.165.000 2.195.000 2.225.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.151.000 2.151.000 2.165.000 2.195.000 2.225.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.151.000 2.151.000 2.165.000 2.195.000 2.225.000
Varebeholdning 22.000 25.000 25.000 28.000 31.000
Kundefordringer 0 -25.000 0 0 -20.000
Andre fordringer 4.000 4.000 4.000 0 0
Sum investeringer 2.147.000 2.166.000 2.449.000 2.100.000 2.108.000
Kasse, bank 574.000 458.000 411.000 698.000 707.000
Sum omløpsmidler 2.747.000 2.628.000 2.888.000 2.826.000 2.826.000
Sum eiendeler 4.898.000 4.779.000 5.053.000 5.021.000 5.051.000
Sum opptjent egenkapital 4.891.000 4.775.000 5.054.000 5.022.000 5.050.000
Sum egenkapital 4.891.000 4.775.000 5.054.000 5.022.000 5.050.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 4.000 0 0 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 4.000 0 0 2.000
Sum gjeld og egenkapital 4.898.000 4.779.000 5.054.000 5.022.000 5.052.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.740.000 2.624.000 2.888.000 2.826.000 2.824.000
Likviditetsgrad 1 392.4 657 1413.0
Likviditetsgrad 2 389.3 650.8 0 0 1397.6
Soliditet 99.9 99.9 1 1 100.0
Resultatgrad -108.3 - -61.8 -25.5 -15.5
Rentedekningsgrad - -4.7 -0.3 -0.6
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.4 -5.8 1.1 2.5 0.5
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex