Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sør-Trøndelag Skiskytterkrets
Juridisk navn:  Sør-Trøndelag Skiskytterkrets
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72559883
V/ Kjetil Værnes Vassliveien 186 V/ Kjetil Værnes Vassliveien 186 Fax:
7391 Rennebu 7391 Rennebu
Fylke: Kommune:
Trøndelag Rennebu
Org.nr: 984272863
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/1/2002 1
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Bjørkan Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2009
Omsetning: 494.000
Resultat: 8.000
Egenkapital: 335.000
Regnskap for  Sør-Trøndelag Skiskytterkrets
Resultat 2009
Driftsinntekter 494.000
Driftskostnader -487.000
Driftsresultat 7.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader 0
Finans 1.000
Resultat før skatt 8.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 382.000
Sum eiendeler 382.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 335.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 47.000
Sum gjeld og egenkapital 382.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 494.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -487.000
Driftskostnader -487.000
Driftsresultat 7.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader 0
Finans 1.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 45.000
Andre fordringer 40.000
Sum investeringer
Kasse, bank 297.000
Sum omløpsmidler 382.000
Sum eiendeler 382.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 335.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 32.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000
Sum kortsiktig gjeld 47.000
Sum gjeld og egenkapital 382.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 335.000
Likviditetsgrad 1 8.1
Likviditetsgrad 2 8.2
Soliditet 87.7
Resultatgrad 1.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet 2.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex