Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sør - Inntrøndelag Høgskolelag
Juridisk navn:  Sør - Inntrøndelag Høgskolelag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74085720
Lysaker 15 Lysaker 15 Fax: 74096095
7620 Skogn 7620 Skogn
Fylke: Kommune:
Trøndelag Levanger
Org.nr: 859195482
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 12/31/1899
Foretakstype: FLI
Revisor: Trøndelag Revisjon As
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.17%
Resultat  
  
312.75%
Egenkapital  
  
15.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2009 2008
Omsetning: 25.720.000 21.951.000 20.208.000 14.683.000 13.134.000
Resultat: 421.000 102.000 282.000 -740.000 -800.000
Egenkapital: 3.208.000 2.787.000 2.685.000 583.000 1.323.000
Regnskap for  Sør - Inntrøndelag Høgskolelag
Resultat 2018 2017 2016 2009 2008
Driftsinntekter 25.720.000 21.951.000 20.208.000 14.683.000 13.134.000
Driftskostnader -24.392.000 -21.473.000 -19.668.000 -15.088.000 -13.598.000
Driftsresultat 1.328.000 478.000 540.000 -405.000 -465.000
Finansinntekter 42.000 72.000 55.000 7.000 36.000
Finanskostnader -950.000 -449.000 -312.000 -341.000 -371.000
Finans -908.000 -377.000 -257.000 -334.000 -335.000
Resultat før skatt 421.000 102.000 282.000 -740.000 -800.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 421.000 102.000 282.000 -740.000 -800.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.476.000 34.515.000 15.421.000 6.931.000 7.197.000
Sum omløpsmidler 183.000 2.268.000 6.061.000 2.125.000 1.468.000
Sum eiendeler 35.659.000 36.783.000 21.482.000 9.056.000 8.665.000
Sum opptjent egenkapital 3.208.000 2.787.000 2.685.000 583.000 1.323.000
Sum egenkapital 3.208.000 2.787.000 2.685.000 583.000 1.323.000
Sum langsiktig gjeld 29.881.000 31.668.000 14.767.000 6.290.000 5.422.000
Sum kortsiktig gjeld 2.571.000 2.329.000 4.031.000 2.184.000 1.921.000
Sum gjeld og egenkapital 35.660.000 36.784.000 21.483.000 9.057.000 8.666.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.916.000 21.311.000 19.512.000 10.826.000 7.240.000
Andre inntekter 1.804.000 640.000 697.000 3.857.000 5.895.000
Driftsinntekter 25.720.000 21.951.000 20.208.000 14.683.000 13.134.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -12.267.000 -10.898.000 -10.463.000 -8.159.000 -7.904.000
Avskrivning -1.136.000 -808.000 -695.000 -455.000 -418.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.989.000 -9.767.000 -8.510.000 -6.474.000 -5.276.000
Driftskostnader -24.392.000 -21.473.000 -19.668.000 -15.088.000 -13.598.000
Driftsresultat 1.328.000 478.000 540.000 -405.000 -465.000
Finansinntekter 42.000 72.000 55.000 7.000 36.000
Finanskostnader -950.000 -449.000 -312.000 -341.000 -371.000
Finans -908.000 -377.000 -257.000 -334.000 -335.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 421.000 102.000 282.000 -740.000 -800.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 34.001.000 32.863.000 6.992.000 6.076.000 6.318.000
Maskiner anlegg 0 0 7.867.000 0 0
Driftsløsøre 1.440.000 1.652.000 562.000 855.000 879.000
Sum varige driftsmidler 35.441.000 34.515.000 15.421.000 6.931.000 7.197.000
Sum finansielle anleggsmidler 35.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 35.476.000 34.515.000 15.421.000 6.931.000 7.197.000
Varebeholdning 85.000 19.000 33.000 95.000 137.000
Kundefordringer 804.000 1.025.000 874.000 232.000 131.000
Andre fordringer -2.440.000 -2.106.000 -1.051.000 858.000 430.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.735.000 3.329.000 6.206.000 941.000 770.000
Sum omløpsmidler 183.000 2.268.000 6.061.000 2.125.000 1.468.000
Sum eiendeler 35.659.000 36.783.000 21.482.000 9.056.000 8.665.000
Sum opptjent egenkapital 3.208.000 2.787.000 2.685.000 583.000 1.323.000
Sum egenkapital 3.208.000 2.787.000 2.685.000 583.000 1.323.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 29.881.000 31.668.000 14.767.000 6.290.000 5.422.000
Leverandørgjeld 704.000 475.000 2.753.000 318.000 397.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 704.000 698.000 601.000 419.000 432.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.163.000 1.156.000 676.000 1.447.000 1.092.000
Sum kortsiktig gjeld 2.571.000 2.329.000 4.031.000 2.184.000 1.921.000
Sum gjeld og egenkapital 35.660.000 36.784.000 21.483.000 9.057.000 8.666.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.388.000 -61.000 2.030.000 -59.000 -453.000
Likviditetsgrad 1 0 1 1.5 1.0 0.8
Likviditetsgrad 2 0 1 1.5 1.0 0.7
Soliditet 9 7.6 12.5 6.4 15.3
Resultatgrad 5.2 2.2 2.7 -2.8 -3.5
Rentedekningsgrad 1.4 1.1 1.7 -1.2 -1.2
Gjeldsgrad 10.1 12.2 7 14.5 5.6
Total kapitalrentabilitet 3.8 1.5 2.8 -4.4 -5.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex