Sørbø AS
Juridisk navn:  Sørbø AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51885200
Postboks 3084 Mariero Høgslundveien 49 Fax: 51885280
4095 Stavanger 2020 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 930482471
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 12/15/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
0.59%
Egenkapital  
  
19.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000
Resultat: 2.213.000 2.200.000 2.133.000 2.109.000 2.064.000
Egenkapital: 10.224.000 8.579.000 9.323.000 7.977.000 6.693.000
Regnskap for  Sørbø AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000
Driftskostnader -1.240.000 -1.292.000 -1.272.000 -1.266.000 -1.266.000
Driftsresultat 2.260.000 2.208.000 2.228.000 2.234.000 2.234.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -47.000 -8.000 -95.000 -125.000 -170.000
Finans -47.000 -8.000 -95.000 -125.000 -170.000
Resultat før skatt 2.213.000 2.200.000 2.133.000 2.109.000 2.064.000
Skattekostnad -567.000 -580.000 -579.000 -651.000 -557.000
Årsresultat 1.646.000 1.620.000 1.553.000 1.459.000 1.507.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.414.000 9.489.000 10.561.000 14.371.000 12.740.000
Sum omløpsmidler 2.512.000 2.364.000 0 0 0
Sum eiendeler 10.926.000 11.853.000 10.561.000 14.371.000 12.740.000
Sum opptjent egenkapital 10.024.000 8.379.000 9.123.000 7.777.000 6.493.000
Sum egenkapital 10.224.000 8.579.000 9.323.000 7.977.000 6.693.000
Sum langsiktig gjeld 0 240.000 320.000 5.515.000 5.070.000
Sum kortsiktig gjeld 701.000 3.034.000 918.000 880.000 977.000
Sum gjeld og egenkapital 10.925.000 11.853.000 10.561.000 14.372.000 12.740.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000
Driftsinntekter 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -78.000 -130.000 -110.000 -104.000 -104.000
Driftskostnader -1.240.000 -1.292.000 -1.272.000 -1.266.000 -1.266.000
Driftsresultat 2.260.000 2.208.000 2.228.000 2.234.000 2.234.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -47.000 -8.000 -95.000 -125.000 -170.000
Finans -47.000 -8.000 -95.000 -125.000 -170.000
Konsernbidrag 0 0 -207.000 -175.000 -292.000
Utbytte 0 -2.364.000 0 0 0
Årsresultat 1.646.000 1.620.000 1.553.000 1.459.000 1.507.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.285.000 1.198.000 1.108.000 1.017.000 963.000
Fast eiendom 7.129.000 8.291.000 9.453.000 10.615.000 11.777.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.129.000 8.291.000 9.453.000 10.615.000 11.777.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 2.739.000 0
Sum anleggsmidler 8.414.000 9.489.000 10.561.000 14.371.000 12.740.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.512.000 2.364.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.512.000 2.364.000 0 0 0
Sum eiendeler 10.926.000 11.853.000 10.561.000 14.371.000 12.740.000
Sum opptjent egenkapital 10.024.000 8.379.000 9.123.000 7.777.000 6.493.000
Sum egenkapital 10.224.000 8.579.000 9.323.000 7.977.000 6.693.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 240.000 320.000 5.515.000 5.070.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 6.000
Betalbar skatt 654.000 670.000 601.000 640.000 571.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.364.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 47.000 0 317.000 240.000 400.000
Sum kortsiktig gjeld 701.000 3.034.000 918.000 880.000 977.000
Sum gjeld og egenkapital 10.925.000 11.853.000 10.561.000 14.372.000 12.740.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.811.000 -670.000 -918.000 -880.000 -977.000
Likviditetsgrad 1 3.6 0.8 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 3.6 0.8 0 0.1 0.1
Soliditet 93.6 72.4 88.3 55.5 52.5
Resultatgrad 64.6 63.1 63.7 63.8 63.8
Rentedekningsgrad 48.1 2 23.5 17.9 13.1
Gjeldsgrad 0.1 0.4 0.1 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 20.7 18.6 21.1 15.5 17.5
Signatur
13.03.2019
Prokurister
24.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex