Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sørbø Bolig As
Juridisk navn:  Sørbø Bolig As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 33 Stongvegen 131 Fax:
4296 Åkrehamn 4270 Åkrehamn
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 913444191
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 3/18/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Reidar Sund Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
68.75%
Egenkapital  
  
-1.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -5.000 -16.000 -12.000 -24.000 -27.000
Egenkapital: 434.000 439.000 452.000 462.000 480.000
Regnskap for  Sørbø Bolig As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -19.000 -16.000 -25.000 -24.000
Driftsresultat -6.000 -19.000 -16.000 -25.000 -24.000
Finansinntekter 2.000 2.000 4.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -4.000
Finans 2.000 2.000 4.000 1.000 -4.000
Resultat før skatt -5.000 -16.000 -12.000 -24.000 -27.000
Skattekostnad 0 3.000 2.000 5.000 7.000
Årsresultat -4.000 -13.000 -10.000 -19.000 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.000 18.000 15.000 13.000 7.000
Sum omløpsmidler 5.439.000 5.420.000 5.436.000 5.449.000 5.473.000
Sum eiendeler 5.458.000 5.438.000 5.451.000 5.462.000 5.480.000
Sum opptjent egenkapital -66.000 -61.000 -48.000 -38.000 -20.000
Sum egenkapital 434.000 439.000 452.000 462.000 480.000
Sum langsiktig gjeld 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Sum kortsiktig gjeld 23.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 5.457.000 5.439.000 5.452.000 5.462.000 5.480.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -19.000 -16.000 -25.000 -24.000
Driftskostnader -6.000 -19.000 -16.000 -25.000 -24.000
Driftsresultat -6.000 -19.000 -16.000 -25.000 -24.000
Finansinntekter 2.000 2.000 4.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -4.000
Finans 2.000 2.000 4.000 1.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -13.000 -10.000 -19.000 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 19.000 18.000 15.000 13.000 7.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.000 18.000 15.000 13.000 7.000
Varebeholdning 5.325.000 5.050.000 4.948.000 4.838.000 4.357.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 114.000 371.000 488.000 611.000 1.116.000
Sum omløpsmidler 5.439.000 5.420.000 5.436.000 5.449.000 5.473.000
Sum eiendeler 5.458.000 5.438.000 5.451.000 5.462.000 5.480.000
Sum opptjent egenkapital -66.000 -61.000 -48.000 -38.000 -20.000
Sum egenkapital 434.000 439.000 452.000 462.000 480.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 5.457.000 5.439.000 5.452.000 5.462.000 5.480.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.416.000 5.420.000 5.436.000 5.449.000 5.473.000
Likviditetsgrad 1 2
Likviditetsgrad 2 5 0 0 0.0 0.0
Soliditet 8 8.1 8.3 8.5 8.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -6.0
Gjeldsgrad 11.6 11.4 11.1 10.8 10.4
Total kapitalrentabilitet -0.1 -0.3 -0.2 -0.4 -0.4
Signatur
01.04.2014
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.04.2014
STYRET KAN MEDDELE PROKURA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex