Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sørbø Eiendom AS
Juridisk navn:  Sørbø Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35599033
Klosterhagen 40 Klosterhagen 40 Fax:
3732 Skien 3732 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 983800653
Aksjekapital: 226.240 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/26/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Grenland Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.29%
Resultat  
  
9.44%
Egenkapital  
  
8.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.238.000 1.657.000 1.282.000 1.073.000 1.386.000
Resultat: 255.000 233.000 346.000 371.000 343.000
Egenkapital: 614.000 567.000 540.000 480.000 408.000
Regnskap for  Sørbø Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.238.000 1.657.000 1.282.000 1.073.000 1.386.000
Driftskostnader -983.000 -1.424.000 -942.000 -708.000 -1.048.000
Driftsresultat 255.000 233.000 340.000 365.000 337.000
Finansinntekter 0 0 5.000 5.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 5.000 5.000 6.000
Resultat før skatt 255.000 233.000 346.000 371.000 343.000
Skattekostnad -58.000 -55.000 -86.000 -99.000 -93.000
Årsresultat 197.000 178.000 260.000 272.000 250.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 553.000 573.000 593.000 613.000 633.000
Sum omløpsmidler 630.000 901.000 321.000 456.000 495.000
Sum eiendeler 1.183.000 1.474.000 914.000 1.069.000 1.128.000
Sum opptjent egenkapital 316.000 269.000 242.000 182.000 110.000
Sum egenkapital 614.000 567.000 540.000 480.000 408.000
Sum langsiktig gjeld 10.000 11.000 13.000 14.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 559.000 896.000 362.000 576.000 705.000
Sum gjeld og egenkapital 1.183.000 1.474.000 915.000 1.070.000 1.128.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 550.000 927.000 622.000 355.000 651.000
Andre inntekter 688.000 730.000 660.000 718.000 735.000
Driftsinntekter 1.238.000 1.657.000 1.282.000 1.073.000 1.386.000
Varekostnad -298.000 -458.000 -373.000 -146.000 -251.000
Lønninger -501.000 -758.000 -407.000 -393.000 -609.000
Avskrivning -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -164.000 -188.000 -142.000 -149.000 -168.000
Driftskostnader -983.000 -1.424.000 -942.000 -708.000 -1.048.000
Driftsresultat 255.000 233.000 340.000 365.000 337.000
Finansinntekter 0 0 5.000 5.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 5.000 5.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -150.000 -150.000 -200.000 -200.000 -300.000
Årsresultat 197.000 178.000 260.000 272.000 250.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 553.000 573.000 593.000 613.000 633.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 553.000 573.000 593.000 613.000 633.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 553.000 573.000 593.000 613.000 633.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 164.000 330.000 80.000 145.000 174.000
Andre fordringer 12.000 0 38.000 6.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 454.000 572.000 204.000 305.000 309.000
Sum omløpsmidler 630.000 901.000 321.000 456.000 495.000
Sum eiendeler 1.183.000 1.474.000 914.000 1.069.000 1.128.000
Sum opptjent egenkapital 316.000 269.000 242.000 182.000 110.000
Sum egenkapital 614.000 567.000 540.000 480.000 408.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 11.000 13.000 14.000 15.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.000 11.000 13.000 14.000 15.000
Leverandørgjeld 0 229.000 0 8.000 0
Betalbar skatt 60.000 57.000 87.000 100.000 92.000
Skyldig offentlige avgifter 132.000 289.000 38.000 84.000 95.000
Utbytte -150.000 -150.000 -200.000 -200.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 218.000 171.000 37.000 184.000 218.000
Sum kortsiktig gjeld 559.000 896.000 362.000 576.000 705.000
Sum gjeld og egenkapital 1.183.000 1.474.000 915.000 1.070.000 1.128.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 71.000 5.000 -41.000 -120.000 -210.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 0.9 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 1.1 1 0.9 0.8 0.8
Soliditet 51.9 38.5 5 44.9 36.2
Resultatgrad 20.6 14.1 26.5 34.0 24.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 1.6 0.7 1.2 1.8
Total kapitalrentabilitet 21.6 15.8 37.7 34.6 30.4
Signatur
01.12.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex