Sørbø Hove AS
Juridisk navn:  Sørbø Hove AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 8088 Forus Havnegata 15 Fax:
4068 Stavanger 4306 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 991160434
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 3/9/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Kjell Haver Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
17443.26%
Resultat  
  
530.31%
Egenkapital  
  
-2.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 93.681.000 534.000 41.083.000 18.854.000 55.838.000
Resultat: 11.515.000 -2.676.000 14.725.000 -375.000 13.689.000
Egenkapital: 20.830.000 21.400.000 22.985.000 31.467.000 31.085.000
Regnskap for  Sørbø Hove AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 93.681.000 534.000 41.083.000 18.854.000 55.838.000
Driftskostnader -82.168.000 -2.817.000 -23.524.000 -17.518.000 -38.964.000
Driftsresultat 11.513.000 -2.283.000 17.559.000 1.335.000 16.875.000
Finansinntekter 2.000 0 6.000 37.000 36.000
Finanskostnader 0 -393.000 -2.840.000 -1.747.000 -3.222.000
Finans 2.000 -393.000 -2.834.000 -1.710.000 -3.186.000
Resultat før skatt 11.515.000 -2.676.000 14.725.000 -375.000 13.689.000
Skattekostnad -2.085.000 1.090.000 -3.206.000 756.000 -3.696.000
Årsresultat 9.430.000 -1.585.000 11.519.000 381.000 9.993.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 102.988.000 118.280.000 118.580.000 136.074.000 141.450.000
Sum eiendeler 102.988.000 118.280.000 118.580.000 136.074.000 141.450.000
Sum opptjent egenkapital 15.200.000 15.770.000 17.355.000 25.837.000 25.455.000
Sum egenkapital 20.830.000 21.400.000 22.985.000 31.467.000 31.085.000
Sum langsiktig gjeld 12.392.000 30.117.000 11.397.000 46.356.000 54.851.000
Sum kortsiktig gjeld 69.766.000 66.763.000 84.198.000 58.251.000 55.514.000
Sum gjeld og egenkapital 102.988.000 118.280.000 118.580.000 136.074.000 141.450.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 93.641.000 294.000 41.083.000 18.854.000 55.838.000
Andre inntekter 40.000 240.000 0 0 0
Driftsinntekter 93.681.000 534.000 41.083.000 18.854.000 55.838.000
Varekostnad -81.371.000 -1.969.000 -22.723.000 -16.639.000 -38.216.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -797.000 -848.000 -801.000 -879.000 -748.000
Driftskostnader -82.168.000 -2.817.000 -23.524.000 -17.518.000 -38.964.000
Driftsresultat 11.513.000 -2.283.000 17.559.000 1.335.000 16.875.000
Finansinntekter 2.000 0 6.000 37.000 36.000
Finanskostnader 0 -393.000 -2.840.000 -1.747.000 -3.222.000
Finans 2.000 -393.000 -2.834.000 -1.710.000 -3.186.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -10.000.000 0 -20.000.000 0 0
Årsresultat 9.430.000 -1.585.000 11.519.000 381.000 9.993.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 59.769.000 116.815.000 111.661.000 132.749.000 140.331.000
Kundefordringer 8.014.000 40.000 0 10.000 46.000
Andre fordringer 0 0 6.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 35.206.000 1.425.000 6.914.000 3.315.000 1.073.000
Sum omløpsmidler 102.988.000 118.280.000 118.580.000 136.074.000 141.450.000
Sum eiendeler 102.988.000 118.280.000 118.580.000 136.074.000 141.450.000
Sum opptjent egenkapital 15.200.000 15.770.000 17.355.000 25.837.000 25.455.000
Sum egenkapital 20.830.000 21.400.000 22.985.000 31.467.000 31.085.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.392.000 10.307.000 11.397.000 8.191.000 8.948.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.392.000 30.117.000 11.397.000 46.356.000 54.851.000
Leverandørgjeld 4.579.000 1.220.000 123.000 2.227.000 887.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -10.000.000 0 -20.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 55.187.000 65.543.000 64.075.000 56.025.000 54.627.000
Sum kortsiktig gjeld 69.766.000 66.763.000 84.198.000 58.251.000 55.514.000
Sum gjeld og egenkapital 102.988.000 118.280.000 118.580.000 136.074.000 141.450.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 33.222.000 51.517.000 34.382.000 77.823.000 85.936.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1 1.4 2.3 2.5
Likviditetsgrad 2 0.6 0 0.1 0.1 0.1
Soliditet 20.2 18.1 19.4 23.1 22.0
Resultatgrad 12.3 -427.5 42.7 7.1 30.2
Rentedekningsgrad -5.8 6.2 0.8 5.2
Gjeldsgrad 3.9 4.5 4.2 3.3 3.6
Total kapitalrentabilitet 11.2 -1.9 14.8 1.0 12.0
Signatur
22.06.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER TO STYREMEDLEMMER
I FELLESSKAP.
Prokurister
22.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex