Sørbø Lars Magne Sivilarkitekt Mnal
Juridisk navn:  Sørbø Lars Magne Sivilarkitekt Mnal
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91382809
Ohlselia 8A Ohlselia 8A Fax:
3290 Stavern 3290 Stavern
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 970149112
Aksjekapital: -10.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 0 0 -60.000
Egenkapital: -10.000 -10.000 -10.000
Regnskap for  Sørbø Lars Magne Sivilarkitekt Mnal
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader 0 0 -62.000
Driftsresultat 0 0 -62.000
Finansinntekter 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 2.000
Resultat før skatt 0 0 -60.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 0 0 -60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler -10.000 -10.000 -10.000
Sum eiendeler -10.000 -10.000 -10.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital -10.000 -10.000 -10.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital -10.000 -10.000 -10.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -62.000
Driftskostnader 0 0 -62.000
Driftsresultat 0 0 -62.000
Finansinntekter 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 0 0 -60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0
Sum omløpsmidler -10.000 -10.000 -10.000
Sum eiendeler -10.000 -10.000 -10.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital -10.000 -10.000 -10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital -10.000 -10.000 -10.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -10.000 -10.000 -10.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 1 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet 6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex