Sørbø Trelast AS
Juridisk navn:  Sørbø Trelast AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51885200
Postboks 3084 Hillevåg Breiflåtveien 21 Fax: 51885280
4095 Stavanger 4017 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 916577532
Aksjekapital: 1.760.000 NOK
Antall ansatte: 91
Etableringsdato: 4/25/1972
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.99%
Resultat  
  
-9.45%
Egenkapital  
  
-52.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 267.643.000 273.088.000 312.868.000 314.509.000 312.926.000
Resultat: 12.776.000 14.110.000 3.070.000 10.138.000 20.895.000
Egenkapital: 67.358.000 142.532.000 131.898.000 156.816.000 153.047.000
Regnskap for  Sørbø Trelast AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 267.643.000 273.088.000 312.868.000 314.509.000 312.926.000
Driftskostnader -255.845.000 -258.863.000 -308.777.000 -303.390.000 -291.235.000
Driftsresultat 11.797.000 14.226.000 4.090.000 11.120.000 21.692.000
Finansinntekter 1.128.000 399.000 672.000 608.000 960.000
Finanskostnader -150.000 -514.000 -1.692.000 -1.590.000 -1.756.000
Finans 978.000 -115.000 -1.020.000 -982.000 -796.000
Resultat før skatt 12.776.000 14.110.000 3.070.000 10.138.000 20.895.000
Skattekostnad -2.950.000 -3.379.000 -764.000 -2.744.000 -5.636.000
Årsresultat 9.826.000 10.732.000 2.306.000 7.393.000 15.260.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.698.000 24.000 27.263.000 21.718.000 23.961.000
Sum omløpsmidler 160.079.000 170.535.000 174.299.000 232.718.000 195.126.000
Sum eiendeler 181.777.000 170.559.000 201.562.000 254.436.000 219.087.000
Sum opptjent egenkapital 51.998.000 127.172.000 116.538.000 141.456.000 137.687.000
Sum egenkapital 67.358.000 142.532.000 131.898.000 156.816.000 153.047.000
Sum langsiktig gjeld 192.000 397.000 13.331.000 47.960.000 23.539.000
Sum kortsiktig gjeld 114.227.000 27.629.000 56.333.000 49.661.000 42.501.000
Sum gjeld og egenkapital 181.777.000 170.558.000 201.562.000 254.437.000 219.087.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 260.357.000 265.991.000 305.927.000 307.318.000 303.826.000
Andre inntekter 7.286.000 7.097.000 6.941.000 7.191.000 9.101.000
Driftsinntekter 267.643.000 273.088.000 312.868.000 314.509.000 312.926.000
Varekostnad -204.507.000 -207.008.000 -254.020.000 -243.494.000 -228.907.000
Lønninger -41.886.000 -42.743.000 -44.268.000 -48.517.000 -49.805.000
Avskrivning 0 -15.000 -1.095.000 -1.879.000 -2.284.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.452.000 -9.097.000 -9.394.000 -9.500.000 -10.239.000
Driftskostnader -255.845.000 -258.863.000 -308.777.000 -303.390.000 -291.235.000
Driftsresultat 11.797.000 14.226.000 4.090.000 11.120.000 21.692.000
Finansinntekter 1.128.000 399.000 672.000 608.000 960.000
Finanskostnader -150.000 -514.000 -1.692.000 -1.590.000 -1.756.000
Finans 978.000 -115.000 -1.020.000 -982.000 -796.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -85.000.000 0 -27.224.000 -3.625.000 -3.625.000
Årsresultat 9.826.000 10.732.000 2.306.000 7.393.000 15.260.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 224.000 0 0 0 728.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 15.000 3.098.000 4.977.000
Sum varige driftsmidler 0 0 15.000 3.098.000 4.977.000
Sum finansielle anleggsmidler 21.474.000 24.000 27.248.000 18.620.000 18.255.000
Sum anleggsmidler 21.698.000 24.000 27.263.000 21.718.000 23.961.000
Varebeholdning 112.557.000 137.267.000 154.152.000 206.548.000 165.812.000
Kundefordringer 22.995.000 17.339.000 15.236.000 10.249.000 22.332.000
Andre fordringer 3.663.000 3.763.000 2.623.000 4.170.000 5.092.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 20.864.000 12.166.000 2.288.000 11.751.000 1.890.000
Sum omløpsmidler 160.079.000 170.535.000 174.299.000 232.718.000 195.126.000
Sum eiendeler 181.777.000 170.559.000 201.562.000 254.436.000 219.087.000
Sum opptjent egenkapital 51.998.000 127.172.000 116.538.000 141.456.000 137.687.000
Sum egenkapital 67.358.000 142.532.000 131.898.000 156.816.000 153.047.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 197.000 121.000 42.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 6.110.000 14.593.000 5.053.000
Sum langsiktig gjeld 192.000 397.000 13.331.000 47.960.000 23.539.000
Leverandørgjeld 9.652.000 11.739.000 11.885.000 16.180.000 13.857.000
Betalbar skatt 3.365.000 3.271.000 685.000 1.974.000 6.509.000
Skyldig offentlige avgifter 3.613.000 5.236.000 5.294.000 7.842.000 6.896.000
Utbytte -85.000.000 0 -27.224.000 -3.625.000 -3.625.000
Annen kortsiktig gjeld 12.598.000 7.383.000 5.136.000 5.445.000 6.560.000
Sum kortsiktig gjeld 114.227.000 27.629.000 56.333.000 49.661.000 42.501.000
Sum gjeld og egenkapital 181.777.000 170.558.000 201.562.000 254.437.000 219.087.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 45.852.000 142.906.000 117.966.000 183.057.000 152.625.000
Likviditetsgrad 1 1.4 6.2 3.1 4.7 4.6
Likviditetsgrad 2 0.4 1.2 0.4 0.6 0.7
Soliditet 37.1 83.6 65.4 61.6 69.9
Resultatgrad 4.4 5.2 1.3 3.5 6.9
Rentedekningsgrad 78.6 27.7 2.4 7.4 12.9
Gjeldsgrad 1.7 0.2 0.5 0.6 0.4
Total kapitalrentabilitet 7.1 8.6 2.4 4.6 10.3
Signatur
24.05.2016
STYRETS FORMANN, ELLER AV TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
24.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex