Sørbøen As
Juridisk navn:  Sørbøen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Magne Øystein Sørbøen Satakroken 134 Satakroken 134 Fax:
3570 Ål 3570 Ål
Fylke: Kommune:
Viken Ål
Org.nr: 920845975
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/14/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hallingdal Økonomiservice As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 88.000
Resultat: 63.000
Egenkapital: 79.000
Regnskap for  Sørbøen As
Resultat 2018
Driftsinntekter 88.000
Driftskostnader -24.000
Driftsresultat 63.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 63.000
Skattekostnad -15.000
Årsresultat 49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 103.000
Sum eiendeler 103.000
Sum opptjent egenkapital 49.000
Sum egenkapital 79.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 25.000
Sum gjeld og egenkapital 104.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 88.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 88.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -24.000
Driftskostnader -24.000
Driftsresultat 63.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 8.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 96.000
Sum omløpsmidler 103.000
Sum eiendeler 103.000
Sum opptjent egenkapital 49.000
Sum egenkapital 79.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 8.000
Betalbar skatt 15.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 25.000
Sum gjeld og egenkapital 104.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 78.000
Likviditetsgrad 1 4.1
Likviditetsgrad 2 4.1
Soliditet 7
Resultatgrad 71.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3
Total kapitalrentabilitet 60.6
Signatur
15.05.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex