Sørbølfjell As
Juridisk navn:  Sørbølfjell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95108246
V/ Blink Hytta Sigdal As Eggedalsveien 1470 V/ Blink Hytta Sigdal As Eggedalsveien 1470 Fax:
3359 Eggedal 3359 Eggedal
Fylke: Kommune:
Viken Sigdal
Org.nr: 989166042
Aksjekapital: 700.000 NOK
Etableringsdato: 12/9/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Aasand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
248.42%
Resultat  
  
4207.84%
Egenkapital  
  
76.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.728.000 2.792.000 3.859.000 10.482.000 2.436.000
Resultat: 2.095.000 -51.000 99.000 1.439.000 -159.000
Egenkapital: 3.761.000 2.131.000 2.182.000 2.111.000 999.000
Regnskap for  Sørbølfjell As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.728.000 2.792.000 3.859.000 10.482.000 2.436.000
Driftskostnader -7.237.000 -2.447.000 -3.373.000 -8.720.000 -2.415.000
Driftsresultat 2.490.000 346.000 485.000 1.762.000 20.000
Finansinntekter 83.000 87.000 100.000 119.000 95.000
Finanskostnader -478.000 -483.000 -487.000 -443.000 -274.000
Finans -395.000 -396.000 -387.000 -324.000 -179.000
Resultat før skatt 2.095.000 -51.000 99.000 1.439.000 -159.000
Skattekostnad -465.000 0 -29.000 -326.000 0
Årsresultat 1.630.000 -51.000 71.000 1.112.000 -159.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.135.000 10.397.000 10.332.000 11.874.000 6.739.000
Sum omløpsmidler 3.259.000 6.442.000 7.086.000 4.983.000 3.818.000
Sum eiendeler 14.394.000 16.839.000 17.418.000 16.857.000 10.557.000
Sum opptjent egenkapital 3.061.000 1.431.000 1.482.000 1.411.000 299.000
Sum egenkapital 3.761.000 2.131.000 2.182.000 2.111.000 999.000
Sum langsiktig gjeld 9.170.000 14.213.000 14.390.000 13.696.000 8.293.000
Sum kortsiktig gjeld 1.462.000 495.000 846.000 1.051.000 1.265.000
Sum gjeld og egenkapital 14.393.000 16.839.000 17.418.000 16.858.000 10.557.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.508.000 2.792.000 3.859.000 10.482.000 2.436.000
Andre inntekter 220.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.728.000 2.792.000 3.859.000 10.482.000 2.436.000
Varekostnad -5.576.000 -1.872.000 -2.689.000 -7.722.000 -2.251.000
Lønninger 0 -5.000 0 0 0
Avskrivning -24.000 -65.000 -61.000 -46.000 -46.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.637.000 -505.000 -623.000 -952.000 -118.000
Driftskostnader -7.237.000 -2.447.000 -3.373.000 -8.720.000 -2.415.000
Driftsresultat 2.490.000 346.000 485.000 1.762.000 20.000
Finansinntekter 83.000 87.000 100.000 119.000 95.000
Finanskostnader -478.000 -483.000 -487.000 -443.000 -274.000
Finans -395.000 -396.000 -387.000 -324.000 -179.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.630.000 -51.000 71.000 1.112.000 -159.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.060.000 511.000 0 0 0
Maskiner anlegg 93.000 93.000 126.000 92.000 138.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.153.000 605.000 126.000 92.000 138.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.982.000 9.793.000 10.206.000 11.782.000 6.601.000
Sum anleggsmidler 11.135.000 10.397.000 10.332.000 11.874.000 6.739.000
Varebeholdning 2.389.000 4.763.000 4.603.000 4.962.000 3.048.000
Kundefordringer 17.000 416.000 300.000 0 0
Andre fordringer 303.000 387.000 1.039.000 1.000 176.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 550.000 876.000 1.144.000 21.000 595.000
Sum omløpsmidler 3.259.000 6.442.000 7.086.000 4.983.000 3.818.000
Sum eiendeler 14.394.000 16.839.000 17.418.000 16.857.000 10.557.000
Sum opptjent egenkapital 3.061.000 1.431.000 1.482.000 1.411.000 299.000
Sum egenkapital 3.761.000 2.131.000 2.182.000 2.111.000 999.000
Sum avsetninger til forpliktelser 30.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.170.000 14.213.000 14.390.000 13.696.000 8.293.000
Leverandørgjeld 79.000 399.000 249.000 518.000 848.000
Betalbar skatt 435.000 0 29.000 326.000 0
Skyldig offentlige avgifter 39.000 1.000 0 82.000 13.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 910.000 95.000 568.000 124.000 404.000
Sum kortsiktig gjeld 1.462.000 495.000 846.000 1.051.000 1.265.000
Sum gjeld og egenkapital 14.393.000 16.839.000 17.418.000 16.858.000 10.557.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.797.000 5.947.000 6.240.000 3.932.000 2.553.000
Likviditetsgrad 1 2.2 13 8.4 4.7 3.0
Likviditetsgrad 2 0.6 3.4 2.9 0.1 0.7
Soliditet 26.1 12.7 12.5 12.5 9.5
Resultatgrad 25.6 12.4 12.6 16.8 0.8
Rentedekningsgrad 5.2 0.7 1 4.2 0.4
Gjeldsgrad 2.8 6.9 7 7.0 9.6
Total kapitalrentabilitet 17.9 2.6 3.4 11.2 1.1
Signatur
22.03.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
22.03.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex