Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sørbølfjell Utvikling As
Juridisk navn:  Sørbølfjell Utvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/Blink Hytta Sigdal As Eggedalsveien 1470 V/Blink Hytta Sigdal As Eggedalsveien 1470 Fax:
3359 Eggedal 3359 Eggedal
Fylke: Kommune:
Viken Sigdal
Org.nr: 919205873
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/30/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aasand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-2445.45%
Egenkapital  
  
-314.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 2.652.000 0
Resultat: -280.000 -11.000
Egenkapital: -191.000 89.000
Regnskap for  Sørbølfjell Utvikling As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 2.652.000 0
Driftskostnader -2.785.000 -11.000
Driftsresultat -133.000 -11.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -148.000 0
Finans -147.000 0
Resultat før skatt -280.000 -11.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -280.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.021.000 0
Sum omløpsmidler 3.490.000 309.000
Sum eiendeler 5.511.000 309.000
Sum opptjent egenkapital -291.000 -11.000
Sum egenkapital -191.000 89.000
Sum langsiktig gjeld 3.792.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.910.000 220.000
Sum gjeld og egenkapital 5.511.000 309.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.652.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 2.652.000 0
Varekostnad -2.569.000 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -216.000 -11.000
Driftskostnader -2.785.000 -11.000
Driftsresultat -133.000 -11.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -148.000 0
Finans -147.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -280.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 2.021.000 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 2.021.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 2.021.000 0
Varebeholdning 2.522.000 175.000
Kundefordringer 2.522.000 319.000
Andre fordringer 662.000 6.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 387.000 59.000
Sum omløpsmidler 3.490.000 309.000
Sum eiendeler 5.511.000 309.000
Sum opptjent egenkapital -291.000 -11.000
Sum egenkapital -191.000 89.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.792.000 0
Leverandørgjeld 1.548.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 362.000 220.000
Sum kortsiktig gjeld 1.910.000 220.000
Sum gjeld og egenkapital 5.511.000 309.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.580.000 89.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6
Soliditet -3.5 28.8
Resultatgrad -
Rentedekningsgrad -0.9
Gjeldsgrad -29.9 2.5
Total kapitalrentabilitet -2.4 -3.6
Signatur
28.06.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
28.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex